Naučná stezka Historie hornictví na Stříbrsku

Hornictví ve Stříbře má více něž 800 letou tradici, seznámí vás s ní krátká ale zajímavá naučná stezka

V dávných dobách byla při řece Mži hornická osada, ve které panoval čilý ruch. Údolí vládnul skřet Duchmaus a z nitra hor se ozývalo kutání. Dnes na tuto dobu upomíná několik desítek důlních děl a hornický skanzen. Vydejte se naučnou stezkou a poznejte více než jen život horníků a místní nerostné bohatství.

Strašidelná podzemní stvoření

Už od pradávna místní znali Duchmause, skřeta - ducha skal, který horníkům pomáhal v podzemí, ale uměl jim také hodně škodit, pokud začali být nenasytní a chtěli uspokojit svou bezbřehou touhu po bohatství. Duchmaus však nebyl jediným průvodcem místních. Žila zde celá řada strašidelných bytostí, které rády člověku škodily. Byly to třeba sirní psi, kteří zhášeli kahany, krvavé můry ohlašující blízkou smrt nebo kamenné ropuchy.

Není divu, že pokud se některá z bytostí v dole objevila, tak se o ní dlouho mluvilo. Často setkání s nimi znamenalo smrt, zával nebo jiné lidské neštěstí.

Hornická osada u řeky

Čilý život kdysi panoval na pravém břehu řeky Mže. Právě zde stávala ve středověku osada Argentaria, ve které bydleli horníci se svými rodinami. Jejich domy postavené těsně u skal byly jen kousek od štol, do kterých každé ráno fárali, aby ze země namahavě dobývali rudy. Byla to práce namahavá a úmorná, kdo však někdy takovou práci poznal ví dobře, jak málo stačí člověku po práci k radosti. A tak se není co divit, že se často do noci rozléhal veselý hukot z místní hospody.

Až později, v polovině 13. století, bylo vystavěno nad řekou také královské město Stříbro.

Vzácné minerály

Jaké asi muselo být nadšení horníků, když se v mihotavém světle kahanů hluboko ve skále zablýskaly krystaly nebo rudná žíla vzácného kovu. A že se zde dařilo nalézt krásné ukázky různých drůz a krystalů, vám dokáže i expozice v místním muzeu.

Stříbro bylo svou hornickou činností proslulé dávno před 12. stoletím. Za zmínku určitě stojí, že stříbrných rud se zde těžilo minimálně. Hlavním kovem, který se z místních rud dostával bylo olovo. A tak zůstává otázkou proč bylo město pojmenováno právě po stříbru. Můžeme se jen domnívat, že zde snad byla sříbrná žíla někdy v počátcích těžby a později byla zcela vytěžena.

Naučná stezka

Svou procházku po naučné stezce začněte U Branky, kde se nachází první informační tabule. Na stezce se postupně seznámíte nejen s historií hornictví, ale také s geologickou minulostí a přírodními zajímavostmi nejbližšího okolí Stříbra. Na absolvování celé trasy si vyhraďte zhruba 2 hodiny. Část trasy je vedena po schodištích a povalovém chodníku nad řekou, tak dávejte případně pozor na děti, ať někde neuklouznou.

Vydejte se na cestu proti proudu času a poznejte život horníků a jejich důlní díla. Nalezněte místo, odkud se po staletí dobývaly rudy a vzácné nerosty - poklady, které země vydávala často jen za nejvyšší daň.

Autor: Matouš Horáček