Naučná stezka Historie hornictví na Stříbrsku: ubytování