Naučná stezka Historie hornictví na Stříbrsku: občerstvení