Kostel Všech svatých ve Stříbře

Z daleka viditelnou dominantou města Stříbra je kostel Všech svatých, z jehož věže se otevírá nádherný výhled na město

144 schodů budete muset vystoupat, abyste se ocitli 32 metrů nad zemí a mohli jste si vychutnat jedinečný pohled na Stříbro a jeho okolí. V nedalekém městském muzeu si navíc můžete domluvit prohlídku celého kostela.

Historie

Nejstarší kostel stával v původní hornické osadě a zanikl společně s přesunutím města na kopec nade Mží. Kostel Všech svatých vyrostl na místě starého středověkého kostela v 16. století. Do dnešních dní se z jeho původní podoby zachovala gotická hranolová věž. Jeho pozdější, barokní, přestavba proběhla v 18. století. Právě při této přestavbě byl kostel prodloužen a rozšířen o dvě boční lodě. I fresky pochází právě z tohoto období. V této podobě zůstal již kostel zachován více méně až do dnečních dní.

Významné události

Záhadou, která není dodnes objasněná, je důvod, proč byl kostel v roce 1790 uzavřen. Toho roku se stal farním kostelem kostel Máří Magdalény při minoritském klášteru, který byl ovšem zrušen a prodán městu. Z kostela Všech svatých se stalo skladiště, ve kterém byla pohřbena i veškerá výzdoba se všemi vzácnými freskami a sochami. Netrvalo to však dlouho a zásah z nebe v podobě blesku způsobil v kláštěru rozsáhlý požár, kterému podlehla i střecha kostela Máří Magdalény. Dva roky na to byl kostel Všech svatých opět vysvěcen a od té doby slouží až dodnes.

Další významnou událostí byla třeba návštěva císařovny Marie Terezie, která darovala obrazu Panny Marie Bolestné stříbrný rám o váze 20 kilogramů.

Výhled

Pokud se rozhodnete vystoupat na vež za krásným výhledem, rezervujte si svou návštěvu předem v infocentru nebo Městském muzeu. Návštěva je možná z bezpečnostních důvodů pouze s průvodcem. Výstup úzkým schodištěm na ochoz ve výšcě 32 metrů nad zemí je poměrně náročnou záležitostí, odměněni budete ale krásným výhledem na středověké město.

Přijďte si prohlédnout kostel Všech svatých a poznejte jeho bohatou historii i vzácné vybavení interiéru. Výhled z kostelní věže vás určitě potěší.

Autor: Matouš Horáček