Město Stříbro

V bývalém havířském městě, které bylo dříve silným konkurentem sousedních Kladrub, naleznete středověce romantická zákoutí i příležitost k procházce kolem Mže.

Hornická osada, která v místech dnešního Stříbra vznikla už ve 12. století, nese svůj název podle stříbra - kovu, který se zde údajně kutal. Město leží na obou stranách řeky Mže. Původní osada byla z údolí, kde dnes najdete několik štol, přesunuta na skalnatý vrch a vzniklo tak osobité středověké městečko později obestavěné hradbami. Dodnes můžete navštívit několik unikátních bran a spatřit husitskou baštu.

Vyhlídka z kostelní věže

V roce 1992 bylo historické centrum Stříbra vyhlášeno městskou památkovou zónou. Zajímavé je, že jedna z nejstarších památek – gotický kostel sv. Petra a Pavla se nachází na kraji města u silnice směrem na Erpužice. Stávala zde zřejmě zaniklá osada, které byl kostel součástí.

Zbytek památkové zóny tvoří okruh kolem náměstí a blízko něj u řeky Mže.

Největší dominantou, na kterou jsou stříbrští pyšní, je renesanční stavba městské radnice, které v průběhu 19. století přibyla nádherná sgrafitová výzdoba. Pod náměstím směrem ke Mži můžete obdivovat barokně upravený kostel Všech svatých. Jeho věž vám umožní vidět Stříbrsko z více jak 30 metrové výšky. Vstup si zajistíte v Informačním centru v Městském muzeu.

Přes most k lávce

Na své trase navštivte hřbitovní kostelík Panny Marie, který zatím stále čeká na svou opravu. Tato stavba stála už ve staré hornické osadě. Poblíž stojí jedna z mála připomínek hradební ochrany, zmiňovaná husitská bašta. Odtud vás čeká romantická procházka po starém pískovcovém mostu s unikátní mostní brankou, jejíž větší variantu naleznete na Karlově mostě. Další vstup do stříbrského předměstí zajišťovala nepříliš vzdálená Koubkova branka, nad níž stojí zastřešené jedno patro.

To už se nacházíte na NS Historie dolování, která vás zavede k Červené lávce. Vydáte-li se doprava, můžete navštívit Hornický skanzen. Volba vlevo vás přivede zpět k náměstí, kde vás čeká ještě několik pamětihodností.

Odpočinek v parku

První z nich může být minoritský klášter, na kterém stále probíhá rekonstrukce. Budete-li mít chuť, můžete navštívit Městské muzeum, které se zde nyní nachází. Všimnete-li si zříceniny, která léta chátrá v těsném sousedství, jde o kostel Máří Magdalény z poloviny 13. století. Hned za ním se nacházel kdysi věhlasný pivovar.

Samotný střed náměstí zdobí vysoký morový sloup, který zde byl vystavěn po morové epidemii začátkem 18. století.

Až budete plni dojmů z prastarých kamenných pozoruhodností, vydejte se do parku. Za minoritským klášterem se zde nachází úžasná soustava přírodních vodopádů. Tento jev se v českých městech nenabízí příliš často.

Navštivte město plné hornické historie a krásných architektonických památek. Město i s krásným údolím budete mít jako na dlani z vysoké městské věže.

Autor: Nikola Šáchová