Vysoké a Dolní Sedliště

Barokní kostel sv. Václava, viditelný ze širokého okolí, dominuje dvěma názvem i historií propojeným vesničkám.

Vysoké a Dolní Sedliště – dvě vísky, rozlohou i počtem obyvatel z těch nejmenších na Tachovsku, a přece právě tady se historie mnohokrát nemilosrdně vyřádila. Zdejší kopce pamatují kruté bitvy i bezpráví nesmyslných náboženských a ideologických rozporů.

Krajina plná kontrastů jako by teprve v nedávných dobách našla svůj klid. Dnes je Vysoké Sedliště daleko od shonu moderního života, a ačkoli věž zdejšího kostela svítí do dálky a tvoří jednu z nesporných krajinných dominant regionu, nemůže se tu návštěvník ubránit dojmu utajené oázy, vytržené mimo uspěchaný každodenní časoprostor.

Tajuplné kostelní návrší

Nedávno rekonstruovaný kostel sv. Václava je jen jedním z mnoha němých svědků dávných dějin. Do dálky zářící měděné věži tu nostalgicky kontrastuje zpustlý starý hřbitov s omšelými, klestím zarostlými náhrobky původních německých obyvatel. Odpočívá tu i nejvýznamnější zdejší rodák Michael Distler, člen metropolitní kapituly a profesor kanonického práva teologické fakulty pražské univerzity. Pod korunami vzrostlých stromů se ve stínu ukrývá stará márnice i strašidelný propadlý hrob, a budete-li se chovat tiše, mezi kmeny možná zahlédnete pár poskakujících srnek.

Záchrana na poslední chvíli

Samotný chrám sv. Václava byl postaven v barokním slohu na počátku 18. st. na místě staršího kostela. Nedávná rekonstrukce byla doslova záchranou v poslední chvíli. Věž v padesátých letech vyhořela a po provizorní opravě ztratila typický cibulovitý tvar stříšky. Krov kostelní lodi byl v natolik havarijním stavu, že zdivo chrámu začalo praskat a hrozilo nebezpečným narušením statiky. Dnes už se stavba kostela opět vypíná k nebesům v celé své kráse, a postupně se pracuje také na obnově zdevastovaných interiérů.

Projdete-li kostelní branou a dál dolů úzkou silničkou, sevřenou mezi historickým statkem a budovou staré fary, ocitnete se na okrouhlé návsi. V její spodní části se můžete vydat napravo kolem řady historických chalup k blízkému lesíku, odkud je nádherný rozhled po okolní krajině, nebo pokračovat po asfaltce až k jejímu konci v sousedícím Sedlišti Dolním.

Dolní Sedliště

Osada vznikla jako hospodářské zázemí pro panské sídlo, stávající dříve v Sedlišti Horním. Do dnešních dnů se po něm bohužel nezachoval žádný pozůstatek, jen rozlehlá parcela, označená číslem 1, a několik historických zmínek o návštěvách příslušníků známých šlechtických rodů.

V Dolním Sedlišti se naopak pozůstatků minulosti zachovalo nemálo a v obci je stále patrný její historický zemědělský charakter. Několik původních, dřevěných čeledníků, půvabný rybníček se zříceninou starého mlýna i historická hájenka, zdivočelé ovocné stromy, jejichž zkroucené větve vykukují ze zalesněných svahů v okolí chalup jako připomínka bohatých, ale dávno zarostlých zahrad a sadů.

Jen několik stálých obyvatel tu ještě opečovává často svažité a členité pozemky. Poklidnou atmosféru vsi dnes dotváří meditační centrum, do jehož zahrad, zdobených sochami Buddhy, se sjíždějí příznivci jógy a východních filosofií.

Dobrodružství na dosah ruky

Krajina v okolí obou vesniček je mimořádně bohatá, a je v ní stále co objevovat. Zatímco milovníci umění najdou podél uliček a cest množství smírčích křížů a dalších drobných kamenných památek, zájemci o vojenské dějiny se mohou vypravit hledat švédské šance, které zůstaly na nedalekém poli jako připomínka kruté bitvy u Třebele, a i dnes jsou při bližším zkoumání stále rozpoznatelné. Samostatnou kapitolou je pak pestrost zdejší přírody a množství působivých vyhlídek i zákoutí, z nichž může návštěvník nerušeně pozorovat krásy bezprostředního okolí, i vychutnávat široké rozhledy po krajině Plánska a Tachovska.

Ať se ze Sedliště vydáte dál kterýmkoli směrem, rozhodně neuděláte chybu a další zajímavé výletní cíle objevíte záhy ve velmi dostupných vzdálenostech. Můžete sestoupit do údolí řeky Mže a projít rezervací Pavlovická Stráň do Josefovy Hutě nebo Pavlovic, nebo se kolem kempu Karolina Dolina vydat podél Hamerského potoka do Brodu nad Tichou. Cyklisté se mohou po asfaltce pohodlně vypravit směrem k Černošínu, a cestou navštívit třeba zříceninu třebelského hradu, přírodní park Kosí potok nebo vystoupat na blízkou Vlčí Horu.

Vysoké a Dolní Sedliště jsou jako turistický cíl stále opomíjené, avšak poněkud neprávem. Vydejte se objevovat skryté bohatství zdejší krajiny, obě vísky vás jistě překvapí svým půvabem i jedinečnou atmosférou.

Autor: Veronika Kejřová