Přírodní rezervace Pavlovická stráň

Částečně přístupná přírodní rezervace s bohatým bylinným patrem je nejkrásnější v období jara, kdy rozkvétá.

Nedaleko Josefovy Hutě vítá návštěvníka údolí Mže oznamovací tabule s nápisem Přírodní rezervace, vedle které stojí také naučná tabule. Přírodní rezervaci můžete alespoň částečně navštívit díky staré, klikaté lesní asfaltce. Ta vás vynese na vrchol stráně a po necelých dvou kilometrech končí na hlavní komunikaci s autobusovou zastávkou.

Koncert barev

Pravděpodobně právě po klikaté asfaltce přicházeli obyvatelé Vysokého a Dolního Sedliště do bývalé železárny Josefova Huť v době jejího provozu. Tehdy zde žádná rezervace zatím nebyla. Rezervace o výměře 6,44 ha zde byla vyhlášena až roku 1988, kdy už byla místní továrna dávno liduprázdná.

Přírodní rezervaci Pavlovická stráň tvoří listnatý les plný dubů, který si zachoval charakter původní teplomilné doubravy. Proto se zde obzvláště daří vzácné bělozářce liliovité – bylině, jež svými drobnými běloskvoucími kvítky zdobí tento příkrý sráz. V kombinaci s růžovým hrachorem, modrým jaterníkem, žlutým náprstníkem a dalšími barevnými bylinami vám pak místní stráň nabídne úžasnou pastvu pro oči.

Celou scénu podtrhne zvuková složka pilně pracujícího datla a dalšího ptactva sídlícího v údolí nebo i supícího vlaku, který uhání tratí na druhé straně řeky.

Boj s akáty

Na začátku ochrany Pavlovické stráně bylo potřeba vyřešit nebezpečnou situaci s akáty, které se usídlily na horní části svahu. Nepřístupnost svahu ztěžovala práci na odstranění těchto u nás uměle vysázených stromů, které výrazně degradují půdu kolem sebe. Snížená kvalita půdy by zapříčinila zničení vzácného bylinného patra. Likvidace trnovníku se úspěšně podařila a vy se můžete kochat lesem, jehož flóra je pro podmínky chladnějšího údolí celkem neobvyklá.

Výhled ze žulové skály

Stráň je tvořena lestkovským žulovitým masivem prolínajícím se se svorem. Na povrchu vyčnívají malé skalky i větší vyhlazené skály. Příkrost svahu vám nedovolí jeho podrobnější prozkoumání, ale i na lesní cestě si všimnete odhalených horninových výběžků.

Oblast byla pro svůj botanický i geologický význam vyhlášena rezervací. Stráně a lesnaté svahy se sklakami a balvany naleznete podél celého údolí Mže od Kočova až po Svojšín. Budete-li mít štěstí, spatříte při procházce kolem řeky ledňáčka říčního a minimálně jednoho spokojeného rybáře.

Z Pavlovické stráně zažijete krásný pohled nejen do doliny, kterou se vine stříbrná řeka, ale i na osadu Josefova Huť, kde se můžete občerstvit v místní trempské hospůdce "Bufet za řekou." Záleží na vás, jestli budete po rozjímavém zážitku v divokém prostředí toužit po kontaktu s člověkem, nebo budete raději pokračovat některou klikatou pěšinkou dál.

Ponořte se do barev, vůní a zvuků Pavlovické stráně. Pilně pozorujte své okolí a jistě brzy naleznete některou ze vzácných rostlin nebo chráněných živočichů. Příkrým svahem vede polozapomenutá cestička ze které si okolní přírodu nejlépe užijete.

Autor: Nikola Berčíková