Josefova Huť

Proslulá železárna stojící při řece Mži v kaňonovité části jejího údolí láká dodnes k trampským výletům.

Ukryt v údolí meandrovité řeky Mže leží tovární komplex staré železárny, kde se dvě století zpátky stroje nezastavily. Dnes je osada hojně navštěvovaná trempy i výletníky po vodě či na kolech. Budovy železárny zde spočívají v nehybné tichosti a korespondují tak s klidnou oblastí, v níž se nachází i přírodní rezervace.

Věhlasná železárna z údolí

V první polovině 19. století vznikaly v údolí Mže železářské hutě a válcovny. Vodní tok se chytře využíval k pohánění hamrů a samozřejmě mlýnů, kterých bylo vystavěno podél řeky několik.

Josefova Huť dostala jméno po svém majiteli Josefu Nosticovi. Jméno jí zůstalo, ačkoliv se majitel po několika letech, kdy komplex vyhořel, změnil. Nový majitel učinil ze železárny věhlasnou továrnu na kolejnice, první v Čechách. Továrna pak dodávala kolejnice na stavbu železničních tratí.

I zde dříve vedla úzkokolejka zjednodušující převoz uhlí a materiálu v rámci areálu až k nádraží, s údajnou odbočkou přes Mži k brusírně kamenů. Nejen úzkokolejka je však již minulostí. I vělká část areálu včetně vysokých komínu zmizela v rozvalinách.

Železárna zaměstnávala stovky lidí, kteří žili v místních ubytovnách. Tím vznikla osobitá dělnická kolonie, jež vám dnes ale připomene pověstné město duchů. Po 2. světové válce zde jakákoliv činnost ustala spolu s odchodem německého obyvatelstva.

Cesty toulavý

Ať jste nebo nejste milovníci průmyslové architektury, Josefovu huť rozhodně stojí za to vidět. Pouhá cesta sem vás obdaří krásným zážitkem z okolní divoké přírody. Vydat se sem můžete vlakem, zastávka Pavlovice leží na trase Praha – Cheb nebo třeba kanoí.

Na kole i pěšky musíte zdolat několik kilometrů cesty, která kopíruje meandrovitý tok řeky Mže. V oblasti Josefovy huti je údolí obzvláště divoké a pohled na osadu seshora, jaký se vám naskytne, vydáte-li se z 3 kilometry vzdáleného Ústí po proudu řeky, stojí za vaši námahu. V cíli se můžete odměnit občerstvením v místní trampské hospodě „Bufet Za řekou." Hospůdka je otevřená o víkendech a o letních prázdninách i každý den. Je dost pravděpodobné, že tu na nějakého trempa s kytarou narazíte.

Prázdninová pohoda

V létě se sem můžete vydat na každoroční divadelní představení Divadla Podkova, jehož začátek můžeme datovat do roku 1998. Tehdy se několik dětí podílelo na představení pro rodiče a známé. Dnes se můžete každé léto setkat s nadšenou partou mladých lidí, kteří vymyslí vždy nějaký originální divadelní kousek.

Také bufet Za řekou pořádá country večery a zpívané s kytarami, které v letním podvečeru s půllitrem vychlazeného piva dodají prázdninové sezóně tu pravou atmosféru. Je jen na vás, kdy se do Josefovy huti vydáte a zažijete příjemný večer s dalšími výletníky.

Projděte se klidnou osadou Josefovy huti se stále impozantní železárnou a nezapomeňte navštívit oblíbenou trempskou hospůdku za řekou.

Autor: Nikola Šáchová