Brod nad Tichou

Malebná ves u kaňonu Mže vám poslouží jako vynikající start dlouhých procházek po okolních lesích

Poklidná víska ležící v blízkosti hlavních okresních tahů je ideálním místem, kde můžete zahájit svůj víkendový výlet s celou rodinou. Již při příjezdu vás jistě zaujme malebný kostel, který je jednou z nejvýraznějších krajinných dominant celých západních Čech.

Městečko při starobylé stezce

Hluboké hvozdy, náročný kopcovitý terén, divoký kaňon nedaleké Mže. To vše byly překážky se kterými se museli obchodníci a poutníci vypořádat na svých cestách do Norimberku. Právě Brod bylo místo, kde si mohli chvíli odpočinout po strastiplné cestě a překročit po mostě říčku Tichou.

Již v ranném středověku bylo městečko Brod významným místem na Norimberské obchodní stezce. O historiské významnosti místa dodnes vypovídá rozměrná náves, která byla kdysi navržena jeko velkorysé náměstí, nad kterým stával hrad.

Vzestup Brodu postupně znesnadňoval rozvoj nedaleké Plané, která měla výhodnější polohu. Poslední rána přišla během husitských válek, kdy zažil Brod devastující nájezd křižáků.

Kostel pod kopci

Již z velké dálky uvidíte pod masou lesů zářící budovu kostela, který zde z výšky opatroval poutníky na jejich cestách. Kostel je umístěný na návrší nad zbytkem vsi a v těsné blízkosti jej doplňuje stará fara. Právě zde bylo dříve také hradiště a hrad. Z hradu se do dnešních dnů mnoho nezachovalo. Upomínají na něj jen zbytky mohutné zdi.

Kostel zasvěcený sv. Jakubu Většímu stojí v brodu jistě již od 14. století, kdy je prvně zmiňován ve starých kronikách. Kdysi tu prý stával ještě jeden mnohem starší kostel, na ten však upomínají pouze dávné pověsti.

Ozvěny v lesích

Kousek za Brodem začíná Karolina dolina. Hluboké údolí klikaté říčky Tiché (Hamerský potok) utopené v temném lese. Právě zde začala v 19. století místní průmyslová revoluce. Z prudkých skalnatých svahů se těžila železná ruda, která se rovnou zpracovávala v místní huti.

Dnes však na tyto časy v Karolině dolině nenajdete památky. Všímavý člověk objeví jen mohutný kamenný taras s bývalým Lugnerovo hostincem.

Pokud půjdete však ještě dál, až za soutok Tiché se Mží, dojdete do Josefovo Hutě, kde kdysi bývala vyhlášená válcovna a hamr. Na toto zlaté období doposud upomíná zpustlá část provozu a přilehlá dělnická kolonie. Právě zde dojdete také do vyhlášeného Bufetu za Řekou, kde se již desítky let uprostřed lesů schází potulní ze všech koutů republiky.

Neváhejte s výletem k říčce Tiché a prozkoumejte zblízka památky slavných časů i hluboké lesy na strmých stráních. Vydat se sem můžete na víkend nebo v nedalekém kempu strávit klidně celý týden.

Autor: Matouš Horáček