Tachovský zámek

V centru města Tachova stojí pěkně zrekonstruovaný zámek, který byl ale ještě v roce 1968 byl určený k demolici.

Za vlády Přemysla Otakara II. byl v Tachově vybudován hrad. Jeho mohutná válcová věž se tyčila nad okolní krajinou, a dodávala místním obyvatelům pocit ochrany a bezpečí. Zdálo se, že majestátní hrad bude navždy střežit Tachov a jeho okolí, že bude nezničitelnou ozdobou tamního okolí. Opak byl bohužel pravdou.

Středověký hrad

Ještě za vlády Lucemburků byl hrad oblíben, a byl rozšířen o palác, který v sobě spojil konstrukce starších staveb. Také díky tomu tu rád pobýval i král Karel IV, který do hradu nechal dovézt nejkomfortnější vybavení své doby.

V 15. století se ale osud hradu nenávratně zvrknul. Byl dobyt husity, a stavební úpravy se omezily jen na nutnou údržbu. V 16. století byl hrad popisován jako sešlá a zchátralá stavba. Často zde docházelo k požárům. V roce 1536 poskytl král majitelům hradu, Pluhům z Rabštejna, peníze na jeho opravu. Pluhové si ale většinu peněz nechali pro sebe, a hrad tedy chátral dál. V roce 1623 byl hrad již neobyvatelný.

Nový majitel Hussmann prohlásil, že nemůže bydlet ve zřícenině, a odstěhoval se. Stavba byla vyloupena, zbavena oken, dveří a zařízení. Střechy byly strženy, podlahy a stropy byly prohnilé.

Přestavba a zkáza zámku

V roce 1664 se na hrad po dlouhé době usmálo štěstí. Do vlastnictví ho dostali Losyové. Ti jej přestavěli na barokní zámek. Od té doby se o něj začali i jeho další majitelé starat, a po vzoru Losyů ho neustále přestavovali k lepšímu.

Přese všechnu snahu však začal v roce 1945 nevyužitý zámek chátrat, a v roce 1968 byl určen k demolici. Podrobný průzkum ruiny v roce 1969 však zámek nakonec zachránil a od roku 1972 probíhala nákladná záchrana celého objektu. Ta nakonec zabrala téměř deset let.

Rekonstrukce a otevření zámku

Dnes pěkně opravený zámek v Tachově jen těsně unikl zkáze. Když byl v r. 1968 byl zámek určen k demolici zachránilo ho jen odhodlání několika Tachovanů.

Zatím poslední rozsáhlejší rekonstrukce zámku proběhly v roce 2014. Po té, co se ze zámku odstěhoval městský úřad, byly jeho vnitřní prostory navráceny do stavu před rokem 1945 a vznikly zde výstavní síně městského muzea. Část zámku bude využita také jako prohlídková trasa pro turisty.

Pokud budete v Tachově, zajděte si kousek z náměstí. Přímo v centru na mocných hradbách zde stojí zámek, obklopený klidným parkem, který již brzy přivítá první turisty.


Autor: Jan Kindl