Tachovské městské hradby

Vraťme se zpět do dob králů, nechme se okouzlit tachovskými hradbami, které odolaly staletím, a navštivme hrůzu nahánějící Krvavou uličku.

Tachov bylo ve středověku malé město. Sjížděli se sem potulní rytíři, kupci, ale i lapkové, všichni doufající že zde najdou štěstí, nebo si alespoň přivydělají trochu peněz. Na malém prostoru se objevovali stále noví a noví lidé. Město pulzovalo životem.

Bezpečné místo v lesích

Tachov má také velice výhodnou strategickou pozici, a proto o něj po staletí projevovali zájem čeští králové, němečtí páni i císař říše římské Karel IV. Na přelomu 13. a 14. století zde byly vybudovány 8 - 10 metrů vysoké městské hradby, které oddělovaly město od okolní nehostinné divočiny. Hradby jsou jedinečné svým hustým počtem věží. Na relativně malý obvod hradeb zde bylo 26 věží. Do dnešních dní se jich dochovalo 21.

Součástí hradeb byly také tři brány. Ty přese všechny události plné bitev a dobývání města vydržely až do 19. století, kdy byly odstraněny.

Krev a šunky

I když byl opevnění účinné, přece jen nevydrželo nápor husitů, kteří pronásledovali vojsko křížové výpravy. Roku 1427 rozprášil velitel Prokop Holý v bitvě u Tachova zbytky křižáků a zlost husitského vojevůdce se pak obrátila proti městu. Husité pronikli do města, a v uličce, která se dnes zve Krvavou popravili všechny tachovské muže. Jen ženy a děti byly ušetřeny.

Čest tachovských hradeb však může zachránit legenda, podle které prokopali husité pod hradbami podzemní chodbu.

Další legenda se váže k jinému dobývání nepřátelskými vojsky. Ti obléhali město tak dlouho, až měšťanům došly téměř všechny potravinové zásoby. Vyhladovělí obyvatelé vyvěsili v >zoufalé naději na hradby poslední uzené šunky. Zmatený protivník v domnění, že tachované mají jídla dostatek, odtáhl a město bylo zachráněno.

Archeologové pak hovoří o nedochovaných kamenných figurách, umístěných na branách, nápadně připomínající šunky.

Hradby ve všední den i o historických slavnostech

Tachovské hradby tvoří dominantu města a proto je nelze přehlédnout. Ať se k centru města přiblížíte z jakékoliv světové strany, vždy vás uvítají, a dají vám pocítit středověkou atmosféru. Člověk při pohledu na ně téměř slyší křik stráží.

Řinčení zbraní tu můžete zaslechnout i během úžasných historických slavností města Tachova, konaných druhý srpnový víkend v roce. V této době je také přístupná hradební věž.

Přímo v hradbách naproti historickým sádkám se nachází okouzlující restaurace "U tří rybiček," která se může po náročném dni plném objevování středověkých tajemství Tachova stát skvělým místem pro odpočinek, nebo pro pochutnání si na vynikající rybě.

Navštivte místo, kde se odehrál kus české historie, a dotkněte se zdí, jež byli tichými svědky měšťanského života, krutých bitev i návštěv českých králů. Procházka kolem tachovských hradeb vás přenese do časů, ve kterých se utvářely dějiny.

Autor: Nikola Šáchová, Jan Kindl