Město Tachov

Poznejte příhraniční město ležící v podhůří Českého lesa přímo na staré obchodní stezce. Zalíbení určitě najdete v místních památkách, rozsáhlém sportovním areálu nebo nádherné přírodě, kterou je město obklopeno ze všech stran.

V klidné odlehlé části západních Čech můžete navštívit město obklopené středověkými hradbami, jemuž z vršku dominuje gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie. Jeho věž se spolu s hradbami stala místním symbolem. Tachov, zdědil údajně svůj název po zakladateli vesnice, na které město vyrostlo. 

Významné pohraniční město s bohatou historií

Písemné zmínky o Tachovu můžete vystopovat až do 12. století, ale ústní tradice hovoří o datu mnohem ranějším. Město, které v minulosti leželo na významné tzv. Norimberské stezce spojující České království s německým Bavorskem, dal vybudovat Přemysl Otakar II. Uprostřed hlubokých lesů tak vzniklo hradbami obehnané sídlo, na jehož hradě velmi rád pobýval i císař Karel IV.

Do dějepisných učebnic se Tachov zapsal významnou bitvou, svedenou křižáky a husity v roce 1427.

Dodnes se v Tachově zachovalo mnoho svébytných památek. Mimo již zmiňovaný chrám a hradby můžete shlédnout či přímo navštívit např. kostelík sv. Václava, který v minulosti disponoval právem udělovat odpustky, Muzeum Českého lesa v bývalém františkánském klášteře nebo pietní místo - mohylu věnovanou obětem Pochodu smrti z období 2. sv. války.

Život ve městě

Tachov se stal v posledním desetiletí oblíbeným cílem profesionálních i amatérských sportovců. Ucelený komplex sportovišť vám nabízí možnost provozovat téměř jakoukoliv sportovní aktivitu. Můžete využít krytý bazén s venkovním koupalištěm, tenisové kurty, bowlingovou dráhu, atletický stadion, fotbalová hřiště, hokejový stadion, motokrosovou dráhu a svoje má co říci i překrásná okolní příroda, kde naleznete mnoho cyklostezek, turistických tras a dokonce i menší lyžařskou sjezdovku.

Překvapit vás může několik osobitých hospůdek a touha po kultuře vás určitě zavede do místní galerie či kina, kde se občasně uvádí různá představení a besedy. Máte-li rádi dobové slavnosti, nezapomeňte na druhý srpnový víkend, kdy se zde konají Historické slavnosti připomínající bohatou historii města.

Na Minerálku před setměním

Navštívíte-li Tachov, určitě vás zlákají výlety po okolí. Okolní krajina je na první pohled okouzlující. Díky geografické poloze města jsou však kopce a lesy v těchto končinách liduprázdné.

I malá večerní procházka podél řeky Mže, ať už Dlouhou alejí vedoucí k minerálnímu prameni či zástavbou města kolem bývalé židovské uličky, postačí k pořízení nejedné hezké fotografie. Buďte však bedliví, neboť podle místního vyprávění byste touto dobou mohli narazit na koňské čtyřspřeží zlého Jana Husmanna, jenž zde kdysi býval nenáviděným pánem. Pozor si dávejte také na bludného karmelitána, který stále hledá svůj vyhořelý klášter.

Vydejte se do Tachova, do města se zachovalým historickým centrem a nádhernou okolní přírodou. Čerstvý vzduch vás jistě povzbudí k fyzické aktivitě a pomůže vám utříbit si myšlenky. Večer nezapomeňte navštívit některou z místních restaurací a hospůdek.

Autor: Nikola Šáchová