Naučná stezka Vodní svět na Kolmu

Kdysi zde žili lidé, i sklárna zde stávala, dnes už zde hospodaří jen bobři a vy můžete do jejich hospodářství nahlédnout

Když přijdete na Kolm otevře se před vámi soustava lesních rybníčků, na jejichž břehu stojí zbytky panského dvora. Lidé zde žili stovky let a díky jejich činnosti toto místo vzniklo. Nyní si ho příroda bere zpět.

Hospodaření na Kolmu

Kolm byl obydlený dlouhá století. Zdejší skelmistři v místní huti dodávali skleněné okenní čočky třeba pro tachovský kostel. Postupem času se ze sklářské osady stal panský dvůr s několika chalupami. Políčka zde byla bohužel neúrodná a tak se Kolm začal opět zalesňovat a dvůr sloužil jen lesním dělníkům.

Na začátku 20. století zde baron Jan Širtingár (poslední majitel Lesné) nechal vystavět soustavu rybníků pro chov pstruhů. 2. světová válka však lidi z těchto míst vyhnala a příroda si začala brát zpět co jí člověk vzal.

V rybnících je pořádně živo

Neobhospodařované rybníky začaly zarůstat osikou, vrbou a staly se útočištěm vzácných obojživelníků. Díky tomu se staly přirozenou součástí divoké příhraniční krajiny. Nakonec si sem našel cestu i náš největší hlodavec - bobr evropský.

Každý rok se na Kolm z jara stahují stovky čolků a žab. Jedná se často o druhy, které jinde již vymřely nebo jsou před vymřením. V tisícihlavých hejnech pulců možná zahlédnete i obří až 20 centimetrů dlouhé pulce blatnice skvrnité. Každopádně je u rybníků v teplých měsících pěkně živo a žabí skřehotání uslyšíte úplně ze všech stran.

Bobří rodina

Bobři jsou výjimeční svou podobností k člověku. V zájmu svého přežití a pohodlného života postupně přeměňují krajinu tak, aby vyhovovala jejich potřebám. Jsou k tomu přitom skvěle vybavení. Bobří tělo je zcela přizpůsobeno životu ve vodě a protistojný palec zas umožňuje pevně uchopit a přenášet předměty.

A věděli jste, že bobři umí chodít po dvou, aby mohli snáze nosit stavební materiál?

Na Kolmu se usídlila bobří rodina v roce 2005 a od té doby zde žije ve velkém vodním hradu, který si vystavěla na jednom z rybníků. Když se posadíte do pozorovatelny a budete tiše vyčkávat, dost možná bobry spatříte i vy.

Zajděte na návštěvu za bobry na jejich kolmské hospodářství a zrelaxujte při písních skřehotavých žab.

Autor: Matouš Horáček