Klášter Kladruby

Jedna z nejvýznamnějších památek Česka střeží své poklady a tajemství zemřelých mnichů, kteří zde hojně hospodařili a pečovali o rozlehlý klášterní areál.

Pět kilometrů od Stříbra se nad údolím řeky Úhlavky tyčí vznešený komplex Kladrubského kláštera, který po právu můžeme nazvat architektonickou perlou západních Čech. Historie a význam kláštera přesahují klidnou oblast, ve které se nachází a dost dobře by se mohly stát předmětem napínavého mystického románu.

Založení kláštera

V dávných dobách vedla územím dnešních Kladrub stezka, po které se vydal i německý biskup Volfgang směřující do Prahy. Náhoda tomu chtěla, že se kolo vozu poškodilo o výmol a biskup si během čekání ukrátil chvilku spánkem. Ve snu se mu zjevila Panna Marie a vyjevila budoucnost, že na místě bude vystavěn klášter s kostelem jím zasvěceným.

Tak se také, o dvě stě let později, stalo. Kníže Vladislav I. zde stavbu dokončil roku 1115. Biskup Volfgang narubal k označení místa dvě klády a právě zde je údajně situován i hlavní oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie, vedle něhož Volfgang, jako kamenná socha, dlí.

Benediktínský klášter se později stal jedním z nejbohatších v Čechách. Vlastnil mnohé statky v okolí i v Praze, budil zájem papežův a střídali se tu čeští opati s německými.

Záhadné jevy

Dnešní podobu kdysi románské baziliky zapříčinila nákladná přestavba z počátku 18. století vedená Janem Blažejem Santinim. Krása a majestát celého areálu skládajícího se z chrámu Panny Marie, prelatur, konventů a dalších budov vás okouzlí stejně jako pověsti, které o místě kolují.

V jednom z pokojů údajně stále straší duch knížete Windischgrätze, jehož rod vlastnil klášter až do roku 1945. I po 2. světové válce slýchávali kasteláni po nocích zvláštní zvuky v podobě šepotu či vrzání. Otlačky nohou na koberci by vás pak vyděsily zhruba stejně jako postava mnicha hrajícího na housle.

Klášterní zdi hovoří

Pokud jste dobrodružné povahy, přijdete si zde na své. V klášterních zdech jsou totiž zakopány cennosti mnichů, kteří zde žili. Nejstarší z mnichů vždy dědil tajemství, kde je zakopán ten největší poklad. Vězte ale, že to není to jediné, co klášterní zdi ukrývají. Při přestavbě staré prelatury na pivovar, který zde Windischgrätzové provozovali, byla ve výklenku nalezena zazděná lidská kostra. Takových prý už bylo nalezeno mnoho a místní si dlouho vyprávěli legendy o zazdění nešťastných milenců či odsouzených jeptišek.

Nechte si poradit zajímavý tip na výlet do pověstmi opředeného Kladrubského kláštera a vychutnejte si architektonickou perlu zasazenou do krásného prostředí okolních lesů.

Autor: Nikola Šáchová