Regionální muzeum Kladrubska

Seznamte se s dlouhou a bohatou historií Kladrub, městečka, které sehrálo významnou roli v dějinách celé naší země

Regionální muzeum Kladrubska bylo vybudováno v letech 2013 - 2015. Muzeum vzniklo v budově bývalého kina na kladrubském náměstí. Slavnostní otevření proběhlo 20. 6. 2015 v rámci oslav 900 let od založení kladrubského kláštera a první písemné zmínky o Kladrubech.

Prohlédnout si zde můžete expozici týkající se Norimberské zemské stezky, významné středověké obchodní trasy. Naleznete tu i expozici s názvem "Objekty pevnostního systému na Kladrubsku," která byla vytvořena ve spolupráci s Muzeem československého opevnění. Nejrozsáhlejší expozice se však věnuje devítisetleté historii města. Nejatraktivnější částí této expozice je 3D model Kladrub, na který se promítá požár města z roku 1843.

Vždy zde najdete několik zajímavých výstav a bohatý kulturní program.