Petrův mlýn

Jižně od Kladrub se nachází Petrův Mlýn, jehož bohatá historie a tajuplná atmosféra vás určitě osloví

Petrův Mlýn je ideálním místem pro víkendovou procházku. Rozvaliny mlýna leží na břehu řeky Úhlavky a svou atmosférou zaujmou malé i velké dobroduhy. Petrův mlýn pamatuje nejrůznější majitele, příběhy i strašidelné historky, bohužel si jej od 70. let 20. století bere příroda zpět.

Mlýny u Kladrub

Petrův mlýn není zdaleka jediným mlýnem, který stával podél toku Úhlavky. Nejstarší zmínka hovoří o mlýnu v okolí Kladrub už v roce 1335. Petrův mlýn je jedním z mála, ze kterého zbylo alespoň torzo kamenných zdí. Většina mlýnů na Úhlavce už plně podlehla zubu času. Jen pár mlýnských stavení mělo štěstí, že je někdo zrekonstruoval, a tak je dnes možné v některých poobědvat či přespat.

Odškodnění pro mlynáře

Podle dochovaných písemností se vznik Petrova Mlýna datuje k 16. století. Není však vyloučeno, že byl postavený ještě dříve. Do konce 16. století byl mlýn majetkem kladrubského kláštera. Jako mlynář zde působil Mikuláš Tříska. K němu se váže také záznam o trestném činu z roku 1602. Když se jednou mlynář vracel z jarmarku ve Stříbře, napadl ho syn obecního pastýře, pravděpodobně aby ho oloupil. Následně musel mlynáře peněžitě odškodnit za způsobenou újmu.

Znárodnění

Na mlýně se během staletí vystřídalo několik rodů. Poslední byli Warthové, kterým patřil mlýn až do roku 1945, kdy byl znárodněn. V přídělu mlýn následně připadl Bohumilovi a Marii Mžikovým. Bohumil, který byl dříve pomocníkem mlynáře v Dražíči u Bechyně, následně úspěšně zažádal o přidělení mlýnského zařízení. Roku 1948 prodal usedlost svému bratrovi Václavovi, který provozoval mlýn až do 70. let 20. století.

Nešťastná láska mlynářovi dcery

Tajemnou atmosféru rozvalin Petrova mlýna dokresluje příběh mlynářovi dcery. Ta sem chodila pod mohutnou lípu ke kapličce s lavičkou a studánkou. Dívka se zde scházela se svým milým. Když jí milenec opustil, ze žalu se utopila v řece. Lípa zde stále roste jako němý svědek dobrých i špatných časů. Podle historických map zde roste už stovky let a možná tu bude i v době, kdy už z mlýnu nezbyde vůbec nic.

Vyrazte proti proudu říčky Úhlavky a vydejte se na výpravu do historie jednoho zapomenutého místa, odkud se v neměnném rytmu ozývalo klapání mlýnského kola.

Autor: Kristýna Kříčková