Ctiboř

Ves ležící na úpatí Českého lesa v nadmořské výšce necelých 600 metrů nad mořem vás okouzlí zejména svou okolní krajinou

Husté příhraniční lesy a kopcovitá krajina přechází v okolí Ctiboře do rovinatého pásu Tachovské brázdy, která je využíváná především zemědělsky. Ctiboř má díky tomu ráz typické české vesničky se vším co k tomu patří. Na pastvinách se pase dobytek, obhospodařovaná pole se barví podle ročního období a podle zaseté plodiny a lesy jsou plné hub a zvěře.