Vesnické muzeum Halže

Seznamte se se způsobem práce na polích v minulých stoletích a zjistěte, jak lopotivý to byl život.

Na počátku všeho stála sběratelská činnost pana Antonína Vaňka, který po dvě desítky let shromažďoval vše, co se váže k ruční zemědělské výrobě. Do sbírky postupně přibyly i objemnější exponáty strojů ovládaných člověkem či zvířaty. Pan Vaněk se otevření muzea bohužel nedožil. Jeho odkaz se naštěstí dostal do dobrých rukou.

Zapomenuté stroje běžného života

Budova bývalého špejcharu neboli skladu obilí prošla zdařilou rekonstrukcí a stala se tak vhodným místem pro expozici zemědělského náčiní, strojů a dalších předmětů, ulehčujících práci na venkově. Exponáty naleznete v renovovaném a zachovalém stavu, k čemuž v případě velkých zemědělských strojů přispěli i žáci odborného učiliště v Boru.

Tvrdý život na venkově dokládají ručně ovládané nástroje, mezi nimiž vévodí vynález bratranců Veverkových – ruchadlo. Tento pluh, který výborně kypřil půdu, byl mezi zemědělci velmi oblíben a mohl jej táhnout kůň i zdatná kráva.

Málokterá žena by pak ve sto let starém dřevěném exponátu uhádla ruční pračku, která byla ve své době vítaným pomocníkem v domácnosti.

Zemědělství na obou stranách hranice

Pod venkovním dřevěným přístřeškem můžete obdivovat staré traktory, žebřiňáky i kočár, kterým se nechávalo vozit panstvo. Podobný unikát, stará hasičská stříkačka na ruční pohon, stojí uvnitř Muzea.

Po práci si každý sedlák dopřál zasloužený odpočinek a proto i zde můžete nahlédnout do interiéru selské světnice se všemi detaily. V ložnici nechybí ani vyřezávaná dřevěná kolébka.

Návštěvníci se zde střídají v létě každý všední den a na jaře a v září o víkendech. Přicházejí z Čech i sousedního Německa, neboť projekt byl z části dotován programem přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem. Podobné muzeum tak naleznete také v nedalekém Neualbenreuthu.

Divoké stádo u Halže

Vydáte-li se poprvé do Halže, u níž se Muzeum nachází, určitě vás překvapí stádo bizonů, kteří se vedle špejcharu pasou. Chov zde provozuje firma na zemědělskou výrobu, která je současně provozovatelem Vesnického muzea. Bizon je však plaché zvíře a vyfotit si ho tak budete moci jen z bezpečné vzdálenosti.

U Muzea stojí také kaple sv. Jana Nepomuckého využívaná pravoslavnými věřícími, jejichž potomci se na Tachovsko dostali s poválečným osidlováním.

Máte se tedy rozhodně na co těšit.

Navštivte muzeum ve zrekonstruované sýpce na obilí, u které se spokojeně pasou bizoni. Bohatá expozice vás přenese do časů, kdy člověk trávil většinu času těžkou zemědělskou prací.

Autor: Nikola Berčíková