Halže

Malá obec severozápadně od Tachova v nádherné krajině na hranici Českého lesa

Halže leží v kopcovité krajině Českého lesa. Díky tomu v jejím okolí naleznete mnoho okouzlujících výhledů. Dominantou obce je kostel sv. Jana a Pavla, který je jedním z mála pozůstatků bohaté historie Halže. Zdejší vesnické muzeum je připomínkou čilého vesnického života, který tu panoval před moderní výstavbou.

Historie Halže

První písemná zmínka o obci, tehdy německy Hals, pochází z roku 1479. O nejstarší historii Halže dnes již bohužel nic nevíme. Víme však, že v 16. století zde stávala tvrz a ve druhé polovině 17. století věnoval J. F. Husmann, tehdejší majitel tachovského panství, ves klášteru ve Světcích. V 18. století, po zrušení kláštera, se z Halže stal samostatný statek. Posledními majiteli byli Landwehrové z Wehrheimu, kteří Halži spravovali až do odsunu německého obyvatelstva. Jejich hrobka se nachází v kapli sv. Kříže jihovýchodně od Halže v hájku pod kaplí sv. Jana Nepomuckého.

Do 19. století se místní, mimo zemědělství, věnovali také zpracování perleti na knoflíky a drobných okrasných předmětů. Zpracovála se zde také železná ruda z místních nalezišť. Přímo za Halží se nachází lom, ze kterého získávali materiál místní kameníci pro výrobu některých náhrobků na zdejším hřbitově.

Významené památky

Moderní doba bohužel původní vzhled obce dost poznamenala. Dnes je zástavba směsicí starší a nové zástavby. Dominantou Halže je kostel sv. Jana a Pavla, který byl vystaven v roce 1799. Věž z tesaných kvádrů byla dostavěna o šest let později. Na jihovýchodě od Halže je kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1855. Nedaleko od ní je kaple sv. Kříže z roku 1888 s hrobkou Landwehrů.

Zaniklý zámek

Zajímavou památkou obce býval zámek s kaplí sv. Rodiny, který byl přestavěn v pseudorenezančním stylu a roku 1906 rozšířen. Nechyběl kolem něj úpravený park s altánem. V roce 1955 však zámek vyhořel a už se ho nepodařilo zachránit. Poslední zbytky budovy byly odstraněny o 11 let později.

Halže dnes

Současná Halže má obecní úřad, základní a mateřskou školu, kulturní dům, obchod s potravinami, ubytovací kapacitu, sportovní areál a přírodní koupaliště. Nedaleko kostela je i příjemná kavárna, kde se můžete občerstvit. Ve druhé polovině 20. století v obci vznikl provoz rostlinné výroby, stavební středisko, centrální kotelna a nová stáj pro skot. Na západě Halže se dokonce nacházela kasárna pohraničníků. Dnes mají tyto areály nové využití a slouží především k výrobě místním podnikům.

Krajina kolem Halže

Halže leží uprostřed zvlněné krajiny mezi pastvinami na úpatí Českého lesa. Díky tomu se vám v okolí otvírá mnoho krásných výhledů na okolní lesy, louky a vesničky. Touláním po okolních lesích můžete trávit celé dny. Na své si přijdou také cyklisté. Ať už dáváte přednost silniční nebo horské cyklistice, přímo v Halži leží důležitá křižovatka cyklistických tras.

A informace o Halži by nebyly kompletní, kdybychom vás nepozvali také do místního Vesnického muzea, které nabízí rozsáhlou sbírku historické vesnické techniky.

Až se budete toulat Českým lesem, zajděte se občerstvit do Halže cestou si mimo krásných lesů užijete také nejednu pěknou vyhlídku.

Autor: Kristýna Kříčková