Řeka Mže

Z hlubokých lesů vytékají bystré vody Mže, které po milióny let modelovaly vzhled celého Tachovska

Významným krajinotvorným fenoménem celého okresu Tachov je řeka Mže. Její hluboké, místy kaňonovité údolí je již více než 100 let oblíbenou rekreační oblastí a ještě dnes zde nalezneme množství památek na místní průmyslovou revoluci, kdy se voda z řeky využívala pro pohon strojů.

Z Německa až do Prahy

Řeka Mže pramení na Českém území v hustých pohraničních hvozdech a je hraničním potokem na zhruba jednom kilometru hranic s Německem. Nedaleko od hranic se vlévá do vodní nádrže Lučina, aby pak již jako řeka pokračovala přes Tachov dál celým okresem. V Plzni se Mže slévá s Radbuzou a od soutoku dále až do Prahy nese název Berounka.

Rekreace ve stínu lesů

Již dlouhá desetiletí se lidé ze širokého okolí sjíždějí na víkend i dovolenou do četných chatových osad, které postupně vyrostly v těsné blízkosti řeky Mže. Pouhá cesta do těchto míst může být hodně dobrodružná a někdy se nevyhnete ani delší túře s batohem na zádech, protože autem se prostě nedostanete všude. V okolí Mže je také řada sezónních tábořišť a trampských osad.

Historie promlouvá

Ještě dnes v hustých lesních porostech naleznete zbytky průmyslových staveb, které se zde stavěly, aby síla vody pomohla člověku s náročnou prací. Zaniklé mlýny, hamry, ale i celé průmyslové komplexy. Nejznámější památkou na toto období je bezpochyby Josefova Huť, která dnes tiše zarůstá nedaleko Pavlovic.

Nádherná příroda

Ať už se budete pohybovat v těsné blízkosti Mže u hranic nebo někde dále po jejím toku, vždy narazíte na jedinečné přírodní scenerie. Samostatnou kapitolou jsou strmé skalnaté srázy, které svírají Mži od osady Ústí až do Stříbra.

Řeka Mže je jedním z nejvýraznějších krajinných prvků Tachovska. Každý, kdo se někdy toulal jejími zalesněnými břehy, zůstal její krásou navždy okouzlen. Vydejte se na výlet také.

Autor: Matouš Horáček