Zlatý potok

Uprostřed hlubokých hvozdů naleznete významnou křižovatku cyklistických, pěších i běžkařských tras. Místo s pohnutou historií je dnes jen tichou mýtinou s lyžařskou chatou

Hustými lesy na úpatí Havranu protéká potok, na kterém se již v pradávných dobách rýžovalo zlato. Svou slávu však osada získala až s výstavbou sklářské hutě, která zde zaměstnávala několik desítek lidí. Během 20. století místo zcela spustlo a zaniklo. Své obnovy se dočkalo až na počátku 21. století, kdy se sem rozšířil turistický ruch.

Goldbach trnem v oku

První sklářská huť na Zlatém potoce (Goldbachu) vyrostla v roce 1736 a téměř okamžitě byla zcela zničena Waldthurnskými ozbrojenci. Waldthurnští ze sousedního Německa totiž považovali místní lesy za své a Goldbach byl nevítanou konkurencí jejich sklárny.

Situace se opakovala hned následující rok, kdy byl Zlatý potok obnoven. Na 300 ozbrojenců tenkrát vytáhlo na Goldbach, aby ho celý vypálili. Velké přesile se tenkrát nemohli postavit ani dva ozbrojení myslivci a tak místní jen přihlíželi zkáze.

Teprve v roce 1739 došlo k příměří, když se obě sousední panství dohodla na průběhu svých hranic.

Ani pak to ovšem neměli Goldbašští jednoduché. Vrchnostenští úředníci zjistili, že se na Zlatém potoce ve velké míře nelegálně prodává dříví a dřevěné uhlí do Falce a že se mezi místními skrývají velmi podezřelé osoby. Pro tuto neposlušnost se měla sklárna zcela zrušit.

Postupný zánik

Během 19. století se na sklárně Goldbach vystřídala celá řada majitelů, aby byla definitivně zbourána někdy po roce 1900. Se sklárnou zmizela také většina obyvatelstva a z osady čítající dříve bezmála 300 obyvatel zbyla jen hájovna, lesovna, hospoda a škola. Místo se však stalo vyhledávaným letoviskem, které bylo oblíbené zejména pro svou polohu uprostřed krásné krajiny.

Pak však přišel rok 1945, kdy místo definitvně zcela zaniklo.

Návrat lidí na Zlatý potok

Krátce po zániku Železné opony vyrostly na Zlatém potoce dvě nové chaty. Ty byly postavené na kamenných základech dávno neexistujících budov. Tím se do místa pustého desítky let začal vracet život.

Dnes Zlatým potokem vedou cyklistické, pěší i běžkařské trasy, které jsou na místní poměry hojně navštěvovány turisty a sportovci z Čech i Německa. Vyhledávané jsou zejména udržované běžkařské tratě, které vás provedou širokým okolím až do oblíbeného areálu Silberhütte. V sezóně zde funguje také chata Ski klubu. Pokud budete mít štěstí, tak se zde můžete občerstvit a načerpat nové síly na cestách do vzdálenějších cílů.

Tajemství světélkujícího mechu

A jestli budete mít na Zlatém potoce dlouhou chvíli, můžete zkusit štěstí a vydat se hledat světélkující mech. Prý ještě dnes existuje nedaleko bývalého Goldbachu jeskyňka, kde tento mech opravdu roste.

Vydejte se na dobrodružnou výpravu hlubokými lesy, které jsou plné zvěře a tajemství ukrytého pod nánosy hlíny a větví. Zastavte se na křižovatce Zlatý potok a zamyslete se nad dobou, kdy zde byl slyšet sklářský provoz, jásot dětí a kdy se na sklonku dne z hospody ozývalo cinkání půllitrů a živá debata. Objevte kouzlo Zlatého potoka.

Autor: Matouš Horáček