CHKO Český les

Liduprázdné hluboké příhraniční lesy plné krásných zákoutí a tajuplných stezek pro pěší i cyklisty

Český les tvořil od pradávna přirozenou hranici mezi českými a německými zeměmi. Krajina plná divé zvěře se postupně vlivem lidského úsilí přeměnila v krajinu plnou malebných vesniček a osad. K jejich zániku došlo po 2. světové válce, kdy se také neprodyšně uzavřela hranice mezi východním a západním světem. Příroda pak během desetiletí postupně obnovila to, co jí člověk vzal.

Rozsáhlá lesní plocha

Projížďky a vycházky do pohoří Českého lesa mohou být opravdu dlouhé. Český les leží zhruba na 100 km dlouhé části našeho západního pohraničí. Samotná oblast CHKO je pak vymezená zhruba mezi Folmavou na jihu a Broumovem na severu. Krajina celé chráněné krajinné oblasti je převážně lesnatá a hodně kopcovitá. Nejvyšším vrcholem celého pohoří a území CHKO je tisícimetrový Čerchov (1042 m n. m.). Nachází se zde i nejvyšší vrchol Tachovska - Havran (894 m n. m.).

Pestrá krajina bez davů lidí

Rozsáhlé bukové lesy přecházejí ve smrkové porosty, ve kterých najdete vrchovištní rašeliniště s borovicí blatkou a svébytnou rašeliništní květenou. Právě v rašeliništích můžete najít řadu vzácných rostlin včetně masožravé rosnatky. Lesy se často otevřou do klidných pastvin, prosluněných luk a zarůstajících lad.

Hluboké lesy jsou protnuté hustou sítí stezek a cyklotras, které zatím zůstávají řadě lidí skryty. Díky tomu si užijete pocit svobody a klidu, který jinde již jen těžko naleznete.

Kraj zmizelých obcí

Zdejší krajina již jen drobnými náznaky vzpomíná na kdysi hojné osídlení. Dodnes však na svých cestách potkáte množství pozůstatků po zaniklých obcích. Mezi stromy pod vrstvou mechu naleznete základy ale i sklepy kamenných domů, skláren a celých vsí, které byly opuštěny po 2. světové válce, kdy došlo k násilnému odsunu původního obyvatelstva. Následné uzavření hraničního pásma dalo přírodě šanci ujmout se zpět vlády nad touto krajinou.

Rozsáhlé lesnaté území plné klidu a čisté přírody stojí za delší návštěvu s celou rodinou. Zanechte za sebou starosti všedního dne a vystoupejte až na vrchol Havran, kde se vám otevře úžasný výhled na okolní svět.

Autor: Matouš Horáček