Zámek Zahájí (Starý zámek, Waldheim)

Kamenné ruiny Starého zámku trčí mezi stromy jako pomníky lidem, kteří tento kraj kdysi obývali

V letitém porostu smrkového lesa se dívejte pozorně pod nohy, země se zde na mnoha místech otvírá do starých sklepních prostor budov, které zde již dávno nestojí. Držte se proto raději vyznačené stezky, která vás dovede až ke sklepení a ruinám Waldheimského zámku.

Zámek v lesích ukrytý

Kdy přesně na Zahájí přišli lidé, aby uprostřed lesů začali obhospodařovat zem, dnes již asi nezjistíme. Stejně tak jen s bídou nalezneme prameny, ktré by nám napověděli něco o historii vzniku opevnění v těchto místech. Jisté však je, ž někdy kolem roku 1600 získal tuto část lesů jistý Paul Schürer, kterého Rudolf II. povýšil na rytíře.

Rytíř Paul Schürer von Waldheim byl zkušený huťmistr, který na Zahájí založil vesnici se sklárnou a zámkem. Nevydžel zde však dlouho a již roku 1617 svůj majetek odprodal. Zahájí pak střídalo celé 17. století jednoho majitele za druhým. Mezi nejznámnější držitele patří Lobkovicové, kteří statek drželi až do 19. století.

Starý zámek byl pustý snad již kolem roku 1780, a nedaleko něho byl postavený zámek nový, který byl nadále majiteli statku obýván. Jiné zdroje však uvádí, že Starý zámek byl obýván ještě ve 20. století a zpustl tedy o mnoho déle. Jak to opravdu bylo, dnes už asi nezjistíme.

Tři bratři a zánik zámku

Pověst by nám však možná mohla napovědět. Starý zámek údajně vypálili tři bratři, kteří se tak mstili vrchnosti za kruté tresty, kterým byli vystaveni. Bylo tomu snad někdy v 18. století. K jakému majiteli Waldheimu se pověst vstahuje však nevíme a těžko si dnes uděláme obrázek o tom, za co byli bratři tak trýzněni. Víme jen, že někdy v 18. století byl snad vystavěn nový zámek, ze kterého však také téměř nic nezbylo.

Významný rodák František Kolár

Zaniklá obec Zahájí (Waldheim) ležela přímo na hranici s Německem. Na místní celnici se roku 1829 narodil významný český vlastenec, herec, režisér a výtvarník František Karel Kolár, který se později nesmazatelně zapsal do historie českého divadla 19. století. Kolár byl považován za jednoho z nejnadanějších herců. Proslul však mimo jiné i aranžováním živých obrazů a jako karikaturista Humoristických listů.

Hospoda na hranici

Waldheimské panství tvořily mimo starého a nového zámku také sklárna, pivovar, hospoda a domy místních obyvatel. Právě hospoda stojí za jednou místní kuriozitou. Přímo krčmou a výčepem procházela hranice. Vypráví se, že hospodský čepoval z levého kohoutu bavorské a z pravého české pivo.

Nic z toho si však dnes již neověříte, protože celá ves Waldaheim byla i se zámkem nejprve vysídlena a následně v 50. letech 20. století srovnána se zemí, aby ustoupila železné oponě. Poslední co na slavné časy upomíná jsou sklepní prostory a rozvaliny obvodových zdí zámku, které dnes naleznete ukryté ve stínu lesa.

Vejděte do lesa a ponořte se do historie zámku, který musel zmizet pod pásy demoličních buldozerů a čekal desítky let na své znovuobjevení. Nahlédněte do temných sklepení, která přečkala lidské běsnění a stala se němou kronikou Zahájí.

Autor: Matouš Horáček