Sulislav

Na hranici tachovského okresu, při cestě z Plzně do Stříbra, nemůžete minout obec Sulislav

V dávných dobách byla Sulislav samostatný rytířský statek s vlastní gotickou tvrzí, později se zapsala do dějin jako český národnostní ostrov.

Doba rozkvětu

Založení Sulislavi se datuje okolo roku 1100. Od prvopočátku byla obec v majetku starého šlechtického rodu Drslaviců, který vlastnil rozsáhlé majetky v západních Čechách. Drslavicové byli po celou dobu výrazně propojeni se životem v Sulislavi. Členové rodu často působili jako faráři nebo jako patroni kostela a obce. Milníkem pro obec byl rok 1575, kdy Sulislav přestala být samostatným rytířským statkem a připadla městu Stříbro.

Stopy starých časů

Nejvýznamnější památkou a dominantou celé obce je kostel sv. Vavřince. Postaven byl v polovině 14. stol. Přesto, že byl kostelík empírově přestaven, zachoval si původní gotické portály a křížové klenby s profilovanými žebry. V interiéru kostela zaujme bohatě vyřezávaný hlavní oltář ze 17. století.

V dřívějších dobách měla Sulislav ještě jednu výraznou dominantu. Byla jí gotická tvrz s třípatrovou věží postavená Janem ze Sulislavi, který působil jako popravce na Chebsku. Po té, co obec Sulislav získalo do majetku město Stříbro, přestala tvrz sloužit svému účelu. Od té doby postupně chátrala, byla upravena jako kontribuční sýpka a po dalších přestavbách využívána jako hospodářský objekt. V roce 1990 došlo za silné vichřice k zřícení východní stěny a následovala rychlá demolice celé stavby. Tím přišla Sulislav o zajímavou historickou památku a Tachovsko o jedinou stavbu svého druhu.

Český ostrov

Do počátku 20. stol. se v Sulislavi a v okolních obcích udržela převaha českého obyvatelstva, které si dokázalo zachovat svoje zvyky, kroje i svůj jazyk. Tento specifický etnografický jev je mezi odborníky zmiňován jako stříbrsko-sulislavský národnostní ostrůvek. Možná proto má Sulislav dodnes tak bohatý společenský život.

Stopy starých časů se nezadržitelně ztrácejí. Sulislav si od svých počátků do dnešních dnů prošla mnoha proměnami. Navštivte Sulislav a vychutnejte si atmosféru ještě dřív, než se vytratí v běhu času.

Autor: Michal Binko