Křížový vrch (Ronšperk) a křížová cesta Stříbro

Vydejte se na krátký, ale zajímavý výlet ze Stříbra po staré křížové cestě, odměněni budete neobvyklým pohledem na město.

Vrchol Křížového vrchu, nebo Ronšperka jak mu místní říkají, je od Stříbra vzdálen co by kamenem dohodil, přesto nebývá častým cílem výletů. Jeho západní svah se prudce zvedá z údolí řeky Mže a při jeho zdolávání se docela zapotíte. Výstup ale není dlouhý a určitě za tu námahu stojí.

Vrch plný pokladů

Ačkoliv to tak zvenku nevypadá, Křížový vrch je kopec plný nerostného bohatství. To naši předci ve středověku věděli a tak se tu začalo těžit stříbro a další rudy určitě už někdy ve 12. století. Na slavnou hornickou historii upomíná mimo jiné hornický skanzen s muzeem a prohlídkovým podzemním okruhem přímo při úpatí Křížového vrchu. Dojdete sem pohodlně z náměstí po žluté turistické trase. Vede sem i cyklostezka č. 37.

Jak vznikla křížová cesta

Protože bývali horníci, kteří trávíli velkou část svého života hluboko pod zemí, hodně pověrčiví, snažili se vždy naklonit si na svou stranu také nadpřirozené síly. Proto se v názvech štol často objevují jména svatých. I blízké okolí štol bývalo často zdobeno nejrůznějšími náboženskými motivy, kříži, kaplemi nebo křížovými cestami.

Možná i proto právě nad štolou Prokop vznikla na počátku 19. století křížová cesta. Tu zde nechal postavit stříbrský měšťan Anton Battiek. Co jej k tomu vedlo ovšem nevíme a tak můžeme nad důvody jenom spekulovat. Každopádně byl v té době vrch Ronšperk holý a tak byla křížová cesta vidět z velké dálky.

Obnova a znovuzrození křížové cesty

V průběhu století ovšem křížová cesta dost zchátrala a tak byla nutná její oprava, se kterou se začalo v roce 1926. Tehdy byly jednotlivé kapličky doplněny o výjevy malované olejem na dubovém dřevě. Místní sem chodili rádi a často. Bohužel po odsunu ztratili kapličky pro nové obyvatele význam, stejně jako spousta jiných památek starých časů. Křížová cesta chátrala a mizela pod vrstvami vegetace.

Její nezvratnou zkázu se povedlo zachránit spolku Ronšperk, který se postaral o znovuvytvoření stezky. Spolek nechal kapličky opravit a také zadal vytvoření nových biblických výjevů, které jsou malované na keramické kachle. Jejich realizaci měli na starosti keramik František Švancar a akademický malíř Ivan Komárek. Několikaleté úsilí zástupců z Česka i Německa přineslo své ovoce. Celkem 14 kapliček podél cesty vedoucí na vrchol kopce bylo znovu vysvěceno v roce 2014.

Vrchol a vyhlídka na Stříbro

Když zdoláte cestu na vrchol, naskytne se vám výhled na velkou část Stříbra. Město tu máte jako na dlani. Naleznete zde také vysílač a malou vrcholovou skalku. U vyhlídky určitě stojí za to se zastavit, vydýchat a alespoň chvíli rozjímat nad hlubokým údolím Mže, kterým se po staletí nesly zvuky želízek a mlátků.

Vydejte se na cestu za hornickou historií města Stříbra a po průzkumu podzemí si vyšlápnětě křížovou cestou až na vrchol Křížového vrchu s pěkným výhledem do okolí.

Autor: Matouš Horáček