Stráž

Městys Stráž je prastarým lidským sídlem, kde dříve žili přimdští Chodové, kteří střežili česko-bavorskou hranici

V lehce zvlněné krajině mezi Borem a Přimdou můžete navštívit Stráž. Už název napovídá, že Stráž od nepaměti plnila funkci důležitého opevněného města. Ač jsou nejstarší zmínky o tomto místě až z roku 1331 je jisté, že zde lidé žili již mnohem dříve, patrně již v první polovině 12. století.

Příhraniční pevnost

S nejstaršími dějinami Stráže souvisí nedaleké opevnění Nový hrad, ze kterého nám toho do dnešních dní moc nezbylo. Samotná Stráž byla městem svobodných sedláků - přimdských Chodů, kteří střežili českou hranici. Po husitských válkách, kdy bylo město značně poničené, začala upadat i důležitost Chodů a ti pak postupně přicházeli o svá práva. Proti novým pořádkům se čile bouřili, to jim však bylo pramálo platné. Nakonec upadli do dluhů a Stráž tak získali borští Švamberkové.

Velký požár z pomsty

Svého vrcholu dosáhla Stráž ve druhé polovině 19. století. Žilo zde přes 1300 obyvatel a městečko jen vzkvétalo.

Roku 1872 však zdánlivě drobná krádež v kostele přerostla v obrovskou katastrofu. Jedenáctiletý chlapec, který byl z kostelní krádeže podezřelý a měl být ve škole potrestán, se rozhodl za tuto křivdu pomstít. Chlapec založil požár, který nakonec zničil více než polovinu z 210 budov ve městě.

Stráž se postupně povedlo obnovit a v roce 1938 zde žilo ještě téměř tisíc obyvatel. II. světová válka a následný odsun německého obyvatelstva však udělal své. Poslední desetiletí se naštestí postupně obyvatelstvo rozrůstá a městys postupně znovu ožívá.

Duchovní památky

Ač byla Stráž dříve obehnána kamennými hradbami, do dnešních dní se z nich nedochovalo téměř nic. Za to kostely zde stojí hned tři. Respektive zatím stojí, jak se vyvine jejich osud zatím není moc jisté.

Dominantou celé siluety městyse je kostel sv. Václava na náměstí. Dnešní podoba kostela pochází z vrcholné gotiky a je lehce poznamenána pozdější barokní úpravou. Kostel však stojí na základech mnohem starší - románské - svatyně, ta zde stávala jistě již v 1. polovině 13. století stejně jako okolní osada. Kostel sv. Václava je poměrně dobře udržovaný a v jeho blízkosti se nachází také socha sv. Jana Nepomuckého a prastará kamenná kašna.

O poznání hůře je na tom hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele vystavěný v roce 1734 na místě původní kaple postavené během morové epidemie. Kostel stojí na západním okraji obce a ač je částečně zrekonstruovaný, je v celkem neutěšeném stavu.

Nejhůře je na tom třetí kostel vystavěný při zázračném prameni ve východní části obce za mostem přes Úhlavku. Jedná se o kostel sv. Ducha, kam dříve putovali poutníci, hledající uzdravení v zázračné vodě. Jímka vody je dnes již zasypána a kostel zpustlý a poničený. Jaký bude jeho osud je ve hvězdách.

Židé ve Stráži

S historií Stráže jsou neodmyslitelně spjaty také osudy místních Židů, kteří žili v horní části městečka zvané Oberstadt. Zde stávala také synagoga. Židovské domy dnes již v zástavbě nenajdete, stejně tak jako synagogu, která byla vypálena nacisty a následně srovnána se zemí. Jediné co na židovské obyvatelstvo upomíná je židovský hřbitov v lese - jeden z nejstarších v regionu vůbec založený již kolem roku 1330. Ani ten však neušel zkáze, protože velká část náhrobních kamenů byla využita ke stavbám.

Rekreace v okolí

Strážsko si zajisté oblíbíte pro jeho krásnou "českou" krajinu, ve které se střídají vesničky, lesy, louky a pole. Je zde také několik rybníků, z nichž některé se využívají k reakreaci. Mezi nimi je určitě nezjnámnější rekreační středisko Sychrák, které každé léto využívají lidé z blízkého okolí i z dálky už desítky let.

Vydejte se do Stráže a prozkoumejte její okolí. Ubytujte se třeba v chatce na Sycheráku, strávit zde můžete klidně celý týden a stále budete mít co nového objevovat.

Autor: Matouš Horáček