Loreta Bor

Poodhalte tajemství Mariánského kultu, jehož ochráncem byly loretánské kaple

Svatá chýše v italském Loretu je místo, kde byly uloženy kameny z příbytku Panny Marie v Nazaretu, ty se staly symbolem uctívání božských milostí, kterými Bůh zahrnul Marii.  Loreto v Boru bylo vystavěno v 17. století jako poutní místo, k uctívání Milostné sochy Černé Madony a obrazu polské Panny Marie Čenstochovské.

Pohnutá historie Lorety

Loreta byla postavena v roce 1668 paní Isabelou von Götzen a jejím manželem Zikmundem Bedřichem z Kočova. Kaple se Svatou chýší a čtvercovým ambitem sloužila k poutím za Černou borskou Madonou.

Již v 18. století bohužel Loreta zpustla a poutě k ní byly obnoveny až v 70. letech 19. století. Bylo to zásluhou kněze Andrease Riedla, který zajistil její opravu.

Osud Lorety byl však málem zpečetěn divokými změnami ve 20. století. 2. května 1945 byl Bor pod palbou amerických jednotek, které osvobozovaly příhraničí. Střely zasáhly také borskou Loretu. Následující desetiletí komunistické nadvlády nebyla vůle svatostánek opravovat a tak budova dál bezútěšně chátrala. Navíc bylo pořádání poutí na Loretu přímo zakázáno.

Záchrana památky

První pouť po 2. světové válce se mohla uskutečnit až 8. září 1991. Loreta však není zcela opravena ani dnes. Přes veškeré úsilí místní fary i občanského sdružení Borská Loreta se nedaří získat tolik potřebné finanční prostředky a tak dochází jen k průběžné rekonstrukci.

Loretánské slavnosti

Obnovená tradice církevních poutí je dnes známá jako Loretánské slavnosti. Tato třídenní událost je každoročně navštěvována rodáky a jejich potomky z Německa a Rakouska. Cestu si sem najdou lidé z celé republiky. Mimo bohoslužeb v Loretě a v kostele můžete navštívit také bohatý program na náměstí. Nechybí zde řada stánků s občerstvením ani bohatý zábavní program s hudebními kapelami nejrůznějších žánrů.

Zajděte za borským farářem a požádejte o vstup do Lorety, kde můžete v klidu rozjímat, nebo navštivte tradiční Loretánské slavnosti, které se konají každoročně na začátku září.

Autor: Matouš Horáček