Město Bor

Centrum Boru si zachovalo několik historických památek a starých domů, které stojí za vaši pozornost

Několik kilometrů jihovýchodně od Tachova najdete v mapě malou oblast sdružených obcí tvořící okouzlující a dosud málo navštěvovaný mikroregion Borsko. Jeho jádrem je poklidné město, které v minulosti lákalo křesťanské poutníky k loretě - jediné, kterou můžete na Tachovsku navštívit.

Cíl kupců a bohabojných poutníků

Představte si na okamžik, že jste se přesunuli do období středověku a právě vezete svůj náklad po obchodní stezce situované v řídce obydlené oblasti u západní hranice České země. Už zdálky byste spatřili malou kupeckou osadu se dvěma dominantními věžemi – hradební a městskou.

Právě tak vypadal Bor nedlouho poté, co jej v polovině 13. století založil Ratmír, předek švamberského rodu. Založil zde hrad, který v dnešní podobě známe jako pseudogotický zámek a dal vzniknout místu, které se v průběhu několika staletí vyvinulo v městečko s hradebním opevněním, mnoha měšťanskými domy a vlastním špitálem.

Bor se pak ještě více proslavil v období mariánských poutí, kdy se ke zdejší loretě scházela procesí věřících.

Centrum plné památek

Vejdete-li dnes do centra Boru, vyhlášeného Městskou památkovou zónou, čeká vás pohled na příjemné souměrné náměstí oválného tvaru. Pozornost ihned zaujme chrám sv. Mikuláše. Měli byste však vědět, že jde o barokní přestavbu původního kostelíka, z něhož se dodnes zachovala pouze zmiňovaná městská věž.

Za kostelem se nacházela hlavní cesta, v současnosti velmi rušná křižovatka, v jejímž bezprostředním okolí naleznete další borské pamětihodnosti. Hned naproti leží bývalý špitál, později využívaný jako klášter s kaplí sv. Jana Křtitele. V minulosti vznešená stavba s krásnou upravenou zahrádkou slouží dnes jako ubytovna pro sociálně slabé a pohled na její zchátralý vzhled je bohužel velmi smutný.

Zázračná Madona

Pokud však projdete kolem bývalé národní školy, dnes školy střední, dostanete se na nádvoří zámku, ke kterému přiléhá zámecký park s rybníkem. Uvnitř zámku, který je v sezóně běžně přístupný, se nachází infocentrum, zde se také můžete dohodnout na prohlídce blízké lorety. Jde o typ budovy symbolizující skromný příbytek Panny Marie. Právě k tomuto církevnímu statku se od roku 1668, kdy byla vysvěcena, stahovaly o mariánských svátcích davy věřících, které do Boru vždy vnesly rušný život. Ve farní kronice byste pak mohli naleznout záznam o zázračném vyléčení dvou hluchoněmých, kteří se přišli poklonit sošce Černé Madony, jež byla v loretě uctívána.

Navštivte památkovou zónu v Boru a vychutnejte si kávu, kterou vám podají v jednom ze středověkých měšťanských domů.

Autor: Nikola Šáchová