Staré Sedliště

Bývalé městečko s bohatou historií ležící v krajině plné rybníků je bohužel značně poznamenáno obdobím socialistické devastace

Staré Sedliště je typickým příkladem obce, která během socialismu přišla o většinu svých historických budov. Vzhled původně malebného městečka byl nenávratně poničen rozsáhlými demolicemi. Přesto byste toto místo neměli na svých toulkách minout. Navíc je to vynikající startovací bod pro výlety do okolí.

Nejstarší historie obce

V nejstarších písemných pramenech ze 12. století od sebe nejsou vsi Staré a Nové Sedliště nijak rozlišovány, to se mění až během 14. století, kdy získáváme také detailnější informace o tom, co se ve Starém Sedlišti dělo.

Mezi významné rody, které se zásadně zasadili o rozvoj obce patří rod Kfelířů, který vlastnil Staré Sedliště dlouhých 150 let, až do zabavení celého statku královskou korunou, kvůli účasti Jana Viléma na stavovském povstání. Právě za Kfelířů bylo během 16. století Staré Sedliště povýšeno na městečko.

Ani po nuceném odchodu Kfelířů se však lidem ve Starém Sedlišti nevedlo zle. Nový majitel Jan starší Kavka Říčanský z Říčan byl velkorysý a osvícený. Nechal v městečku postavit špitál a udělil svým poddaným řadu práv jako svobodnou volbu starosty a radních, právo vařit pivo nebo právo volného prodeje nemovitostí.

Rozkvět městečka

Ke konci 18. století koupil Staré Sedliště rytíř Ignác Born, který byl vynikajícím přírodovědcem a patřil mezi spoluzakladatele Soukromé učené společnosti v Praze. Na zámku ve Starém Sedlišti založil rozsáhlou sbírku minerálů a mincí. O jeho významu svědčí i to, že jeho životopis sepsal Josef Dobrovský.

Tou dobou žilo v městečku okolo 1600 obyvatel, kteří pracovali především jako zemědělci. Vyráběl se zde jalovcový sirup, který se prodával po celých Čechách, Sasku i Bavorsku. Do zahraničí se vyvážela také vlna a peří, se kterými zde obchodovalo několik velkých firem. Vyvážely se i ponožky, které místní pletli. Ve Starém Sedlišti stálo mnoho významných budov jako kostel s farou, škola, zámek, pivovar, vinopalna, špitál, hospoda a mlýny. Prosperující Staré Sedliště bohužel schvátily dva velké požáry, z nichž ten z roku 1839 zničil na 120 budov.

V roce 1844 koupil zámek se statkem MUDr. Karel Josef Heidler, který byl blízkým přítelem Johana Wolfganga Goethe. Od něho získal Heidler sbírku minerálů, kterou dále rozšiřoval. Heidlerovi příbuzní následně dědili zámek až do roku 1945, kdy jim byl zabaven, ačkoliv jeho majitelka měla italské občanství. Vzácná sbírka minerálů i rozsáhlá knihovna byly tehdy vyhozeny a zlikvidovány.

Zkáza a demolice

Při poválečných demolicích po roce 1945 došlo k nenávratnému poškození obce. Bylo zničeno na 200 domů a zanikla tak většina zástavby Starého Sedliště.

Mezi nejstarší dochované objekty tak dnes patří kostel sv. Prokopa a Oldřicha s farou. Kostel je prvně zmiňován v roce 1352, současnou podobu má po barokní přestavbě ze začátku 18. století. Právě kolem návrší, na kterém se nechází, ležela nejstarší část obce.

Z přeživších památek můžete v obci nalézt zbytky klenutého barokního mostu a sochu sv. Jana Nepomuckého, která stojí nedaleko budovy radnice z roku 1839. Stará radnice je dnes bohužel nešetrně zeteplena plastovým obložením.

Zkáze socialistického režimu bohužel neunikl ani historicky cenný barokní zámek s parkem, dvorem a pivovarem. Po válce byl zámek využíván nejprve jako kancelářská budova, později jako skladiště hnojiv. Když neudržovaná budova začala chátrat, došlo v roce 1970 k její úplné demolici včetně veškěrých staveb, které k ní patřily. Dnes na místě zámku najdeme prodejnu potravin.

Krvavý osud mordýře Hanse Tomana

A na závěr něco pro milovníky historických zajímavostí. Ve 20. a 30. letech 16. století byl postrachem pohraničí loupežník Hans Toman z Absberka, který se svou rotou loupil a vraždil. Protože své prostředí dobře znal, nedařilo se ho zatknout žádnými prostředky. Až když byla vypsána vysoká odměna 8000 zlatých rozhodl se jej lstí přemoci žid Šalamoun ze Starého Sedliště, u kterého Toman schovával lup. Šalamoun Tomana opil a následně zastřelil ranou do srdce a ještě mu hlavu kladivem rozbil. Pozůstatky Hanse Tomana z Absberka do dnes leží ve Starém sedlišti na neznámém místě.

Ve Starém Sedlišti dnes naleznete obchod s potravinami, hospodu a železniční stanici, což dělá z obce ideální místo pro zastávku na občerstvení nebo pro začátek a konec nějakého výletu po okolí. Až budete procházet ulicemi, vzpomeňte si na bohatou historii, tohoto kdysi významného místa.

Autor: Matouš Horáček