Tisovské rybníky

Přírodní rezervace chránící několik rybníku s hnízdišti vodního ptactva

Ať už se rádi touláte a hledáte klid uprostřed přírody nebo jste náruživými pozorovateli živočichů, u Tisovských rybníků si přijdete na své. Vodní soustava, kterou přírodní rezervace tvoří, patří k nejvýznamnějším v celém západočeském kraji.

Soustava rybníků

Celou přírodní rezervaci tvoří šest rybníků, které se liší jak svou velikostí, tak zejména tím co v nich a jejich blízkém okolí roste a žije. Na mapě je naleznete pod názvy: Andělský, Borský, Bezděkovský, Velký Podveský, Malý Podveský a Velký Jemnický. Všechny leží kolem silnice 199 spojující dálnici D5 s Tisovou a Tachovem a ačkoliv jsou volně přístupné, rozhodně není vhodné se v nich koupat, protože mají poměrně dost znečištěnou vodu.

Ochrana

Rybníky byly založeny pravděpodobně již během 13. století pány ze Švamberka, kterým vyhovovala místní rovinatá krajina. Přírodní rezervace zde však byla vyhlášena až v roce 1990 po několik letech výzkumů, které zkoumaly výskyt a hnízdění řady druhů chráněných vodních ptáků mimo jiné také v závislosti na hospodářském využítí a údržbě rybníků.

Mokřady a louky

V těsné blízkosti rybníků se nachází mokřady a pastviny, které jsou místem, kde se dobře daří několika vzácným a ohroženým druhů rostlin. Mezi ty nejzajímavější patří určitě kosatec sibiřský, hořec hořepík a dokonce orchidej prstnatec májový. Už z dálky naopak uvidíte v okolí rybníků porosty dubů letních i zimních.

Vzácné druhy ptactva

Co ovšem dělá z rybníků a z celé rezervace jedinečný zážitek je pozorování ptáků. Až se sem vydáte na jaře nebo v létě na procházku určitě si sebou vezměte dalekohled nebo fotoaparát. Je to až neuvěřitelné, ale v rezervaci můžete poznat až 150 druhů ptáků. Namátkou jsou to třeba ostralky, husy, potápky, racci, kachny, lysky, kulíci, čejky, čírky nebo vodoušové. Schovaní v porostu zde vydržíte pozorovat celé to dění určitě velice dlouho.

Ostatní zvířena

Nejen u vody, ale i ve vodě pak můžete zahlédnout mnoho dalších živočichů. Velice atraktivní jsou například škeble rybniční, které dorůstají úctyhodných rozměrů zejména v Borském rybníku a jejichž lastury můžete s trochou štěstí nalézt také na břehu nebo na dně rybníka pokud vodní hladina ustoupí. Častými obyvateli jsou pak samozřejmě obojživelníci jako ropucha nebo skokan. A jakmile uvidíte na hladině rybníka plavat hada, nemusíte se ničeho bát, naopak, jedná se o užovku obojkovou, která se nejspíš zrovna vydala na lov ryb.

Je toho opravdu hodně, co můžete zažít a vidět v přírodní rezervaci Tisovské rybníky. Navlečte si proto vhodnou obuv, oblečení do přírody a vyrazte s dalekohledem pozorovat dění, které si tu příroda přichystala.

Autor: Matouš Horáček