Nové Sedliště

Pod zalesněnými kopci jižně od Tachova leží víska, kterou ochraňuje dobře viditelný kostel Nejsvětější Trojice

Nové Sedliště je ves s velice bohatou historií, která leží stranou zájmu většiny turistů. Historii zde psaly nejen šlechtické rody, v jejichž držení Nové Sedliště bylo, ale také početná židovská komunita. Mimo historie stojí za pozornost také okolní krajina, které vévodí nedaleký vrchol Přimdy a která přímo vybízí k mnoha hodinám nerušeného toulání nebo jízdy na kole.

Tvrz a zámek

Součástí Nového Sedliště bývalo od dávných dob panské sídlo, konkrétně tvrz, obklopené vodním příkopem. Do dnešních dní na ni upomíná rybník na návsi, kde dříve býval ostrůvek, na kterém tvrz stávala. Tvrz svou funkci plnila snad do poloviny 17 století, kdy byla vypálena plundrujícím vojskem. Následně se ostrůvek stal součástí zámeckého parku a veškeré nadzemní části stavby byly srovnány se zemí a plocha byla osázena stromy.

Nynější zámek, který stojí v jihovýchodní části vsi, byl vystavěn na samém konci 18. století majetným sklářským podnikatelem Františkem Kollerem. Patrovou zámeckou budovu s mansardovou střechou a dvěmi nárožními věžičkami snadno přehlédnete, protože je ukrytá mezi stromy.

Kostel na kopečku

Naopak nepřehlédnutelnou dominantou je kostel Nejsvětější Trojice, který stojí při západním okraji Nového Sedliště. Kostel stojí od 16. století v místech, kde dříve stávala starší, snad pohanská, svatyně. Kostel byl, stejně jako celé Nové Sedliště, vypálen během třicetileté války a obnoven byl až v 18. století. Ačkoliv je dnes v dost neutěšeném stavu, naleznete v interiéru ještě zbytky zdemolovaného původního vybavení včetně kamenných heraldických náhrobníků rytířské rodiny Tucherů ze Šoberova, kteří byli jedněmi z majitelů Nového Sedliště.

Zaniklá židovská obec

V Novém Sedlišti žila poměrně výrazná židovská obec, jejíž existenci máme doloženou od začátku 17. století. Do dnešních dní se nám zachoval pouze hřbitov, který leží v údolí pod kostelem a svému účelu sloužil ještě ve 30. letech 20. století. Bohatý archiv židovské obce padl za oběť tachovské "Křišťálové noci," takže dnes nemáme příliš mnoho pramenů, ze kterých bychom čerpali informace o místním životě židů. Židovská čtvrť zde však byla poměrně rozsáhlá. Místní synagoga měla více jak 100 sedadel a stála zde mimo jiné také židovská škola.

Parostrojní pivovar

V Novém Sedlišti stával od 17. století pivovar, který založili Tucherové ze Šoberova. Počáteční nízký výstav 9 hl se postupně zvyšoval a v polovině 18. století se jednalo již o 146 hl. Opravdový zlom ovšem přišel v roce 1898, kdy zde byl vystaven parostrojní pivovar s ročním výstavem přes 4000 hl. Majitelem novosedlišťského pivovaru byl tehdy Josef Schultes - ředitel a správní rada Prvního akciového pivovaru v Plzni.

Historie pivovaru v Novém Sedlišti končí v roce 1926, kdy se tehdejší majitelé dohodli s chodovoplánským pivovarem na zrušení provozu.

Do lesů a polí

Díky své poloze je Nové Sedliště ideálním místem odkud vyrazit do okolních lesů nebo na toulky mezi poli. Právě z polních cest budete mít vrch Přimda se siluetou středověkého hradu jako na dlani. V hlubokých lesích si zase užijete atmosféru provoněnou pryskyřicí a naprostý klid bez lidí a civilizačního ruchu. Právě kolem Nového Sedliště je pás Českého lesa nejširší a tak si na své přijdete i v případě, že máte rádi opravdu dlouhé procházky. Přímo nad Novým Sedlištěm pak určitě vyrazte na Václavský kopec, jehož vrchol skrývá magická skalní zákoutí.

Nové Sedliště je dnes klidná víska mezi Tachovem a Přimdou, kde se psala historie. A ačkoliv to dnes z ospalé venkovské atmosféry tak nevypadá, objevitelská duše opravdového cestovatele a poutníka si tu přijde na své. A pokud zde budete, zkuste zaklepat na dveře klubovny na návsi, třeba vás místní vezmou mezi sebe.

Autor: Matouš Horáček