Naučná stezka Hradišťský vrch

Nad Konstantinovými Lázněmi se vypíná výrazný protáhlý vrch, kde dříve stávalo rozlehlé hradiště, dnes je lidmi místo vyhledáváno zejména kvůli přírodnímu koupališti

Hradišťský vrch je velice výrazně poznamenaný povrchovou těžbou čediče, která do hory vyryla hluboký šrám. Dnes se v lomu již netěží a je částečně zatopený. Tak nezbývá než nazout pohodlnou obuv a vydat se na procházku za přírodou a bohatou historií tohoto místa.

Stolová hora a prameny

Hradišťský vrch se nad okolní krajinu dostal někdy během třetihor, kdy se k povrchu drala žhavá láva. Právě sopečná činnost dala vzniknout nejen celé čedičové stolové hoře, ale také léčivým pramenům a tudíž i Konstantinovým Lázním, které se nacházejí na úpatí vrchu. Výrazný kopec přitahoval pozornost člověka už od pradávna a tak se zde lidé usídlili již v pravěku.

Bezpečí uvnitř hradiště

Ač tomu dnes už mnoho nenasvědčuje, snad již od 12. století před naším letopočtem stávalo na Hradišťském vrchu veliké hradiště o rozloze 50 ha. Před nepřáteli obyvatele chránil mohutný val dlouhý 3,7 km. Lidé zde přitom žili celá staletí a zánik hradiště lze datovat snad až do 4. století před naším letopočtem.

I přes mohutný val a pět střežených bran nebyla obrana hradiště nijak jednoduchá. Právě jeho rozloha byla největším problémem, protože obyvatelé nemohli účinně bránit hradiště po celé délce valu. A to jich v době největší slávy žilo na Hradišťském vrchu snad více než 900.

Hradiště nakonec zaniklo během velkého požáru. Zda to způsobili útočníci, nebo nehoda, dnes asi již nezjistíme.

Nádherná příroda

Na Hradišťském vrchu naleznete také stejnojmennou přírodní rezervaci, která chrání lipový a dubohabrový les. Tyto lesy jsou nejkrásnější na jaře, kdy v nich rozkvetou koberce barevných květů. I okolní smrkové lesy jsou zajímavé, protože mají téměř horský charakter, což je dáno podmáčením a orientací svahu. Na své si přijdou také milovníci zvířat. Žijí zde např. kalous ušatý, puštík obecný i naše největší sova výr velký. Přes den tu pak můžete zaslechnout pilného datla černého nebo strakapouda velkého.

Úžasné vyhlídky do krajiny

Ač je Hradišťský vrch lesnatý, je zde několik míst, ze kterých se vám otevře krásný výhled do krajiny. Právě zde určitě pochopíte, proč si lidé tuto horu vybrali jako své sídlo. Ničím nerušený daleký rozhled do zvlněné krajiny dával lidem možnost včas zareagovat na blížící se nebezpečí. To bývalo na vrchu pěkně živo. Dnes tu jsou vašimi společníky jen lesní klid a vítr. Mezi významnými vrchy snadno rozeznáte Ovčí vrch, Krasíkov, Polínský vrch i nedaleký Šipín.

Jak kopec málem zmizel

Od konce 19. století se na Hradišťském vrchu začalo s lomovou těžbou kvalitního čediče. Produkce nakonec dosáhla až 12000 tun ročně a zaměstnáno zde bylo na 100 dělníků. Technickou zajímavostí bylo, že se vytěžený kámen dopravoval na železniční stanici Břetislav lanovkou.

Mohutná těžba ovšem ohrožovala existenci celého kopce. Těžba se nezastavila ani před branami hradiště a tak začalo postupně mizet. Naštěstí byla činnost v lomu v roce 1997 definitivně ukončena. Dnes je lom částečně zatopen a je z něj přírodní koupaliště, kam si můžete jít v létě zaplavat do křišťálově čisté vody.

Naučná stezka a pověst

Až se vydáte z Konstantinových Lázní po naučné stezce, nezapomeňte odbočit také k Panence Marii. Kouzelné místo uprostřed lesů vzniklo podle pověsti tam, kde nalezl hajný svou zatoulanou dceru. O tu celou noc prý pečovala krásná zářící paní, díky které v lese přežila. Hajný pak na památku nechal vystavět malou svatyni s Panenkou Marií, ta se následně stala oblíbeným poutním místem, kde lidé hledali pomoc v nesnázích.

Celá naučná stezka je dlouhá zhruba 5,5 km a pokud budete pozorně číst naučné tabule a rozjímat nad krásou okolní přírody, zabere vám procházka 2 - 3 hodiny.

Nazujte si pevné boty, nalaďte dobrou náladu a vydejte se úzkou lesní cestou na Hradištský vrch. Za výstup do kopce budete odměněni nejen nádhernými výhledy. V létě můžete svůj výlet zakončit v krásném přírodním koupališti.

Autor: Matouš Horáček