Městská památková zóna v Plané

Pohledné náměstí tvořené měšťanskými domy se zrekonstruovanými fasádami doplňují historické památky na okraji centra.

Velká část Plané byla v roce 1992 vyhlášena městskou památkovou zónou a zařadila se tak mezi 21 měst České republiky, které se pyšní stejným označením. Dlouhé náměstí sestává ze severní a jižní části, které se od sebe značně liší. Celé město dříve obepínaly metr široké hradby s několika baštami. Ty jsou dnes znatelné zejména v části za kostelem.

První zastávka - náměstí

Markantní podíl na vytvoření památkové zóny mají měšťanské domy středověkého původu. Na různě barevných fasádách rozeznáte barokní a klasicistní sloh. V dolní části náměstí jsou do domů zasazeny i gotické portály.

Horní část náměstí byla po velkém požáru v 19. století přestavěna vesměs klasicistně, což činí mezi oběma částmi značný rozdíl.

Ať už se v rozmanitých architektonických slozích vyznáte anebo ne, centrum působí upraveným čistým dojmem a nebýt prostorného parkoviště, snadno byste nabyli dojmu, že .

Skryté perly města

I v Plané naleznete zámek. Jeho původní podoba vznikla ve 13. století, kdy jej vystavěl první šlechtický rod v Plané – Dobrohosté. V 17. století proběhla jeho přestavba na renesanční sídlo a samotný Albrecht z Valdštejna zde přenocoval na své cestě do Chebu, kde byl zavražděn.

Dnes máte možnost spatřit barokní přestavbu zámku ukrytou v zámeckém parku s rybníkem. Nenechte se zmást budovou nedaleké základní školy Na valech, která se tyčí na kopci blíže ke středu města a kterou návštěvníci Plané často mylně považují za budovu zámku.

V horní části náměstí za autobusovým nádražím pak stojí opravdový poklad v podobě kostela sv. Petra a Pavla. Archeologický výzkum ukázal, že stojí na slovanském pohřebišti z 12. století a hlubší vrstva odkazuje až k slovanskému osídlen z 10. – 11. století. Kostel údajně založil vladyka Bohuš spojovaný se založením města. S jistotou lze říci, že první svatopetrská výstavba proběhla počátkem 13. století. Z této doby se také zachoval románský portál.

Poslední spočinutí

Na opačném konci památkové zóny máte možnost navštívit farní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Uvnitř se nachází náhrobky žeberské šlechty - držitelů Plané a místních významných rodáků. Ke kostelu přiléhá věž, která skýtá prostory pro městskou galerii. Pod presbytářem kostela se pak údajně nacházela hrobka rodu Šliků. Zde měl odpočívat i bezhlavý Jáchym Ondřej Šlik, popravený na Staroměstském náměstí po bitvě na Bílé hoře. Hrobku snad vyrabovali Nostitzové a mumie skončily na místním hřbitově.

Vydáte-li se do Plané, čeká vás rozhodně nabitý program, neboť památková zóna nabízí ještě mnohem více. A když vám zbyde čas, navštivte pak i kostel sv. Anny za Planou, ke kterému se v minulosti stahovala procesí věřících o anenských poutích.

Naplánujte si výlet do Plané a projděte si dobře zachovalou památkovou zónu s mnoha zajímavými historickými stavbami.

Autor: Nikola Berčíková