Hornické muzeum v Plané

Muzeum ve staré štole jižně od náměstí vystavuje staré nástroje pro ruční práci, ale i těžkou techniku a moderní přístroje, které pomáhaly havířům při práci.

Štola Ondřeje Šlika vydávala po jedno století vzácné stříbro, které se v místní mincovně měnilo na tolary a groše. Po vyčerpání stříbrné žíly se zde těžila měď, olovo a v nedávné době probíhala v okolních dolech těžba uranu. Muzeum je živou ukázkou havířské práce, která má v našem regionu dlouhou historii.

Historie hornictví v Plané a okolí

Okolí Plané skrývá dodnes několik zavalených štol, které bychom mohli datovat až do 13. století.

V kraji se od Chodové Plané až po Boněnov razily doly bohaté na kobalt, měď a nikl. Není proto divu, že i v Plané započalo ražení dolů do svahu Bohušovického vrchu, na kterém město stojí.

Z mnoha šachet, ze kterých se fáralo stříbro, je dnes přístupná pouze jedna a to díky iniciativě nadšenců hornického řemesla a městského úřadu, kteří koncem 90. let štolu vyklidili a založili zde unikátní Hornické muzeum. Počátek štoly, ve které se muzeum nachází, se klade do 16. století a dostala jméno podle svého zakladatele a držitele Plánského panství Ondřeje Šlika.

Lopota v podzemí

Brzy ráno, ve tři hodiny, znělo Planou první zvonění hornického zvonu, který budil havíře do práce. Samotné kutání stříbrné žíly byla práce titěrná a namáhavá. Horníci se denně probíjeli jen o pár centimetrů. Forotu pak nakládali do košů a vynášeli na povrch.

Vytěžené stříbro dále zužitkovala šlikovská mincovna. Bouchání a ťukání želízek a mlátek vystřídal v dolech postupem času zvuk vzduchových sbíječek, vrtáků a dalších těžkých strojů, které si v muzeu můžete také prohlédnout. V té době, po polovině 20. století, se u nás začal těžit uran.

I vy máte možnost spatřit jedinečnou expozici, umístěnou v chladných chodbách štoly. Dodnes je zde patrná ruční práce horníků. Štolu drží dřevěné i ocelové výstuže a kličkovat budete po dvoukolejce s odstavenou důlní lokomotivou.

Obrazová expozice vás seznámí s historií dolování v Plané a dozvíte se více o uranových dolech v Západních Čechách. Numismatická vitrína vám předvede nejen ukázky mincí, které by bez hornické činnosti nevznikly, ale i různé vzorky rud a minerálů.

Pověst o stříbrné soše

K plánským horníkům se váže zajímavá pověst o příjezdu Štefana Šlika do Plané. Toho měli horníci ve velké oblibě, neboť byl nadšencem jejich práce a proto mu nechali v místní šmelcovně zhotovit stříbrnou sochu.

Když se rozradostněný dav s hrabětem blížil k vrchu, na kterém měla být socha odhalena, otřásla se zem a socha i se šmelcovnou se propadly do země. Horníci pak přičítali pohromu jistému valchářovi, který byl synem čarodějnice. I několik plánských dolů je údajně tímto otřesem stále zavalených a doposud neobjevených.

Oblečte se do teplého oblečení a vydejte se štolou Ondřeje Šlika, kde se v minulosti těžil vzácný kov. Bohatá sbírka exponátů vám poutavě přiblíží náročnou práci místních horníků.

Autor: Nikola Šáchová