Město Planá

Město na pomezí Tepelské vrchoviny, Českého a Slavkovského lesa nabízí řadu historických památek i výletů do nedalekého okolí.

Severovýchodně od Tachova, na půli cesty do Mariánských lázní, leží na kopci město, které si do dnešních dní zachovalo svůj historický ráz. Je až k neuvěření, jak málo zasáhla Planou architektura a přestavba z doby socialismu, která jinak tak zásadně měnila charakter jiných krásných českých měst. Pohledy na Planou se i dnes na mnoha místech téměř vůbec neliší od historických fotografií a pohlednic.

Několik příběhů o původu města

Nejstarší architektonické památky v podobě měšťanských domů a románsko-gotického kostelíka sv. Petra a Pavla zde vznikly ve 13. století. Ještě před tímto datem zde však stávalo slovanské hradiště. Založení města Planá dává dodnes prostor k mnoha domněnkám.

Vrch, na kterém Planá stojí, si údajně vyhlédl český vladyka Bohuš. Na jeho popud zde vznikl hrádek s pozdějším podhradím. Možná však město založili mnohem později němečtí horníci, kteří zde narazili na nerostné bohatství. I legenda o rytířských turnajích konaných v místě dnešního náměstí není každému po vůli.

Název Planá pak mnozí odvozují jen podle zasazení města do krajiny s charakterem pláně.

Vládnoucí rody

Každý z rodů, který město držel, se zde zapsal nesmazatelným způsobem.

Dobrohosté postavili hrad, který do dnešního dne získal podobu zámku. Ten je bohužel veřejnosti nepřístupný.

Žeberkové započali s ražením hornických dolů a Šlikové pak v této činnosti pokračovali. O činnosti místních horníků vás přesvědčí Štola Ondřeje Šlika, ve které se nachází Hornické muzeum. Jindřich Šlik pak inicioval významnou přestavbu sv. Anny, kostela pod Planou, jenž se stal významným poutním místem.

Hraběnka ze Sinzendorfu nechala z osobní pomsty vyhnat z města Židy, kteří se zabydleli proti městskému rybníku a Nostitzové provozovali v místě bývalé šlikovské mincovny pivovar. Za jejich vlády vznikla v Plané železniční zastávka na trase Praha – Cheb. Vlakem se do Plané dostanete bez problémů i dnes.

Od rybníku na vršek

Planá je městem se zachovalým historickým centrem, které je vyhlášené za městskou památkovou zónu. Narazíte tu na zbytky hradeb a náměstí, jehož pýchou je řada hezky opravených měšťanských domů. I následná procházka k velkému městskému rybníku může potěšit duši romantika.

Na opačné straně města si bukovým lesíkem můžete vyšlapat cestu na Bohušův vrch, kde vás čeká oblíbená rozhledna. Budete-li mít štěstí na počasí, naskytne se vám úžasný výhled do okolí na Český i Slavkovský les, jejichž hranice k Plané sahají.

Poznejte město, ve kterém vládly významné šlechtické rody a prohlédněte si jeho památky. Celé město jako na dlani i s krásným okolím budete mít z rozhledny na Bohušově vrchu.

Autor: Nikola Šáchová