Komunitní centrum (KAT)

Prostor pro setkávání lidí u příležitosti seminářů, koncertů, přednášek a dalších komunitních aktivit.

Mimo pravidelného programu centra, který zajišťuje Rodinné centrum KATka je možné budovu využít pro pořádání nejrůznějších událostí. Často zde probíhají například burzičky, olavy narozenin, cvičení dětí apod.

Mateřský klub

Mateřský klub slouží k setkávání, vzdělávání a aktivnímu trávení volného času, především rodičům na mateřské dovolené a jejich dětem. Hlavním cílem je prevence sociálního vyloučení způsobené déletrvající sociální izolaci, protržení denního stereotypu, setkávání rodičů v malé intimní skupince, při kterém dochází k vzájemnému předávání rad a zkušeností.

Herna pro děti

Rodinné centrum KATka nabízí využití herny pro děti s kompletním vybavením a se stálým personálním zajištěním. V herně můžete strávit příjemné chvíle s Vašimi dětmi. V čase otevírací doby herny je po dohodě možné dítě pohlídat a umožnit tak rodičům vyřízení nutných záležitostí.

Přednášková činnost

KATka pořádá přednášky, semináře a školení z oblasti rodičovské výchovy, psychologie rodinného života, integrace, sociální prevence atd.

Pořádání kurzů

KATka pořádá jednorázové i dlouhodobější kurzy jak pro děti, tak pro rodiče, se zaměřením na rozvoj pohybových, manuálních i intelektuálních dovedností.