KINONEKINO

Multifunkční prostor v Plané k pořádání kulturních a společenských událostí

Jedinečná stavba, která získala v roce 2017 titul Stavba roku Plzeňského kraje, jen za prvních 17 měsíců provozu nalákala šest a půl tisíce návštěvníků.

Historie kina v Plané

Původní kino pohraniční stráže zahájilo svůj provoz v roce 1959 a bylo vystavěno v rámci akce Z. Budova byla vystavěna novými obyvateli Plané, kteří dosidlovali město po odsunu německého obyvatelstva. Stavba vznikla místo dvou původních městských domů a svým vzhledem do původní zástavby nijak nezapadala. Lidová výstavba byla patrná nejen ze vzhledu budovy, ale také z jejího zařízení.

Rekonstrukce

V roce 2016 začala rozsáhlá, dlouho pečlivě plánovaná, přestavba budovy na multifuknční prostor pro konání kulturních a společenských akcí. Z původní stavby nezůstal téměř kámen na kameni. Zachované zůstalo pouze průčelí budovy, na kterém bylo restaurováno sgraffito jezdkyně v tympanonu a vytvořeny nové meziokenní reliéfy v místech původních.

Vnitřní prostory jsou rozděleny do tří částí. Ve vstupní části se nachází kavárna a společenské prostory. Menší sál zhruba pro 30 lidí je určený k přednáškám a menším akcím. Velký sál slouží k promítání, divadelním a hudebním představením. Všechny tři prostory lze provozovat odděleně nebo je vzájemně propojit, podle toho jak je potřeba.

Ocenění

Podařená rekonstrukce a vdechnutí nového života stárnoucí stavbě neušlo pozornosti odborné veřejnosti. Autoři stavby Simona Ledvinková společně s XTOPIX architekti získali četná ocenění např. Cenu Ministerstva pro místní rozvoj za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží (v rámci České ceny za architekturu), ocenění Stavba roku Plzeňského Kraje nebo nominaci na Cenu Evropské unie za současnou architekturu.

Místo setkávání

Kinonekino nabízí nepřeberné množství využití. Konají se zde vernisáže, festivaly, výstavy, divadelní představení, hudební vystoupení, taneční programy, pořady pro děti a v neposlední řadě také filmové projekce. Program je opravdu pestrý a je o něj velký zájem.

Autor: Matouš Horáček