Hrad Přimda

Přeneste se do časů, kdy vznikala evropská kultura, a dotkněte se historie na nejstarším kamenném hradu v České republice.

Nad západočeským příhraničním městečkem Přimda se vypíná stejnojmenný vrchol se zříceninou kdysi majestátního hradu. Poloha předurčila hrad Přimdu ke strážení hranice a nedaleké obchodní stezky. Po staletí je vrchol s hradem impozantní dominantou celého kraje. Do dnešních dnů zbyla z Přimdy, bohužel, už jen mohutná hranolová věž.

Tajemná historie Přimdy

Původ hradu je zahalen tajemstvím a není dodnes zcela znám. I to je důvod, proč je některými historiky označován za nejstarší český kamenný hrad Pražský hrad nikoliv Přimda.

Počátky hradu jsou spojovány se zápisem v Kosmově kronice, kde je psáno, že roku 1121 hrad na českém území vystavěli „nějací Němci.“ Jejich troufalost byla brzy potrestána a český kníže Vladislav I. jim hrad zabral.

Nejstarší písemné zmínky

Psaná historie Přimdy začíná roku 1126. Tou dobou již sloužil hrad k ochraně hranic a nedaleké obchodní stezky. Mimo strážní úlohy, však Přimda sloužila také jako vězení.

Role Přimdy v českých dějinách

Mezi silnými kamennými hradbami byl dvakrát vězněn budoucí český kníže Soběslav II., který se pokusil uplatnit nárok na vládu v zemi proti svému bratranci Vladislavovi II. Přimda se stala Soběslavovi osudnou na celých 14 let. Pouze jedinkrát se mu podařilo z vězení uprchnout a to díky jeho přívržencům, kteří hrad přepadli. Dramatické osvobození však Soběslavovi nepřineslo dlouhou svobodu. Brzy byl na Přimdě uvězněn znovu a na svobodu se dostal až po dlouhých 12 letech.

Na Přimdě byl roku 1249 vězněn také budoucí český král Přemysl Otakar II, který se snažil neúspěšně sesadit z trůnu svého otce krále Václava I.

Za husitských válek patřila Přimda ke spolehlivé opoře katolické strany. Roku 1429 byla v obléhání husitských vojsk, která sice vypálila a zničila městečko v podhradí, ale na mohutných hradbách si vylámala zuby.

Zkáza hradu

Respekt budící hrad Přimda se dokázal ubránit nepřátelským vojskům, vlivu času však nikoliv. I přes snahy části hradu opravit a rozšířit jej o další hospodářské budovy zůstala Přimda od 17. století opuštěná a chátrala. Do dnešních dnů nám proto zůstala zachována jen mohutná hranolová věž z lomového kamene a žulovým obložením.

Vyrazte na nedlouhou procházku lesem. Udělejte si výlet do středověku a poznejte nejstarší český kamenný hrad Přimdu.

Autor: Matouš Horáček, Ondřej Popov