3D objekt na této stránce vznikl v rámci projektu 3D mapy Tachovska. Původní určení objektů bylo pro mapy od společnosti Google, jejichž podpora již skončila. Kvalita objektů tedy odpovídá jejich původnímu určení.