Rozhledna Milíře

Telekomunikační věž s rozhlednou na vrchu Tomáška nedaleko Rozvadova je pohodlně přístupná autem, na kole i po pěších turistických trasách

Rozhledna se nachází u osady Milíře v nadmořské výšce asi 580 m. Třetí patro vysílače jednoho z mobilních operátorů, umístěné ve výšce zhruba 25 m, nabízí veřejnosti celoročně přístupnou vyhlídkovou plošinu. Vystoupat na ni můžete po 126 schodech.

Krajina Českého lesa i Horní Falce

Bude-li vám přát počasí, otevře se před vámi kromě výhledů na území sousedního Německa také krajina velké části Českého lesa, Smrčiny a Slavkovského lesa. Můžete si prohlédnout vojenskou věž na Velkém Zvonu i zříceniny kamenného hradu na vrchu Přimda, stejně jako svrchu prozkoumat blízkou osadu, založenou koncem 18. století na okraji přimdských lesů v místech původních vrchnostenských milířů, zvaných tehdy podle sousední sv. Kateřiny Katharinerbranten.

Vyhlídková naučná stezka

Zajímáte-li se o přírodní a historické zajímavosti zdejšího kraje, vydejte se dál po naučné stezce, jíž je rozhledna součástí. Poznávací okruh začíná a končí v Rozvadově, a právě u Milířů se cesta stáčí zpět.

Naučná stezka Vyhlídková vás provede nejen po části tzv. císařské cesty, která byla vybudována v letech 1815-1816 z Rozvadova do Přimdy na popud samotného Františka Josefa. Seznámíte se tu s dávnou minulostí zdejšího panství, i docela nedávnými kapitolami z dob Studené války, po nichž zůstala v krajině stopa v podobě pěchotních zákopů a palebních pevnůstek.

Z přírodního bohatství regionu je tu pozornost věnována především bobrům říčním, vyskytujícím se v kraji znovu poměrně hojně od roku 1990. Naučná stezka je dlouhá 15 kilometrů, a budete-li i na jejím konci stále plni sil, můžete se vydat prozkoumat třeba ještě blízkou stezku Kolowratovu nebo z Milířů pokračovat po modré turistické značce k rekreačnímu středisku Sycherák.

Kdy se na rozhlednu vypravit

Rozhledna je přístupná bez omezení, ovšem pouze za vhodných klimatických podmínek. Současně na ni může vystoupat maximálně 10 osob. Pro turistickou známku se vypravte do přimdského infocentra nebo rozvadovského pensionu U Šilhů, pohledy můžete koupit v restauraci U Tylků ve Sv. Kateřině. Turistické razítko dostanete od počátku června do konce října přímo v Milířích, v č. p. 29 u paní Klíčové.

Krajina kolem Milířů a Svaté Kateřiny je krásná nejen při pohledu z výšky. Vydejte se z rozhledny objevovat další působivá místa v blízkém okolí, je tu opravdu z čeho vybírat.

Autor: Veronika Kejřová