Den otevřených dveří ve státním okresním archívu

Státní okresní archiv v Tachově (Plánská 2037)

Termín: začátek čtvrtek 08. červen 2023 od 09.00 hod
konec čtvrtek 08. červen 2023 do 18.00 hod
Typ události: Exkurze
Vstupné: 0 Kč
Kde: Tachov 34701
GPS: 49.79544449N, 12.63300610E
Podrobnosti

U příležitosti Mezinárodního dne archivů vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností pořádá Státní okresní archiv Tachov ve dnech 7. a 8. června Den otevřených dveří. Letos na téma „Dobrovolnosti se meze (ne)kladou aneb Brigády socialistické práce a Akce Z v okrese Tachov".

Exkurze pro veřejnost budou začínat v časech: 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 (ve středu 7. června i od 17.00 hod.).

Při této příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností. Součástí Dne otevřených dveří bude i výstava zajímavých archiválií, které veřejnost nemá možnost běžně zhlédnout. V letošním roce budou archiválie
zaměřeny na "dobrovolné" aktivity občanů probíhající pod hlavičkou brigád socialistické práce, resp. v rámci akcí Z v okrese Tachov.

Součástí Dne otevřených dveří bude rovněž stejnojmenná přednáška Mgr. Jana Edla "Dobrovolnosti se meze (ne)kladou aneb Brigády socialistické práce a Akce Z v okrese Tachov". V ní se posluchači dozví podrobnější informace o těchto již pozapomenutých dobrovolných aktivitách z období před rokem 1989. Přednáška se koná v zasedací místnosti Státního okresního archivu Tachov ve čtvrtek 8. června 2023 od 17.00 hod.

Pokud by někdo ze zájemců o návštěvu archivu měl ve svém držení zajímavou písemnost či fotografii a chtěl by ji archivu
poskytnout, bude srdečně vítán.