Den otevřených dveří ve státním okresním archívu

Státní okresní archiv v Tachově (Plánská 2037)

Termín: začátek středa 12. červen 2024 od 09.00 hod
konec čtvrtek 13. červen 2024 do 18.00 hod
Typ události: Exkurze
Vstupné: 0 Kč
Kde: Tachov 34701
GPS: 49.79544449N, 12.63300610E
Podrobnosti

U příležitosti Mezinárodního dne archivů vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností pořádá Státní okresní archiv Tachov ve dnech 12. a 13. června Den otevřených dveří. 

Letos na téma „70/50/30 – Je k čemu se vracet aneb historie a zajímavosti tachovského okresního archivu"

Exkurze pro veřejnost budou začínat v časech: 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 (ve středu 12. června i od 17.00 hod.).

Při této příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností. Součástí Dne otevřených dveří bude i výstava zajímavých archiválií, které veřejnost nemá možnost běžně zhlédnout. letošním roce budou představeny
nejzajímavější archiválie uložené v archivu (tzv. špeky), které dokumentují historii okresu Tachov.

Součástí Dne otevřených dveří bude rovněž stejnojmenná přednáška Mgr. Jana Edla „70/50/30 – Je k čemu se vracet aneb historie a zajímavosti tachovského okresního archivu". V ní se posluchači dozví podrobnější informace nejen o historii státního okresního archivu, ale blíže budou představeny úsměvné i vážné dokumenty naší minulosti. Přednáška se koná v zasedací místnosti Státního okresního archivu Tachov ve čtvrtek 13. června od 17.00 hod.

Pokud by někdo ze zájemců o návštěvu archivu měl ve svém držení zajímavou písemnost či fotografii a chtěl by ji archivu
poskytnout, bude srdečně vítán.