Slovanské hradiště Bezemín

Skalnatý ostroh nad soutokem Hadovky a Úterského potoka býval domovem a správním centrem prastaré slovanské civilizace

Ač bylo Bezemínksé hradiště obýváno v 8. - 9. století našeho letopočtu, dodnes jsou zde patrné zbytky mohutných valů, které chránily obyvatele zdejší akropole. Památky osídlení jsou již dávno porostlé hustou vegetací, přesto vás zde pohltí zvláštní atmosféra místa, které kdysi skýtalo lidem bezpečí uprostřed divokých lesů.

Ostroh s dalekým rozhledem

Až na Bezemínské hradiště dorazíte, hned vám dojde, proč si zrovna toto místo naši předci zvolili pro výstavbu svého sídliště. Ze tří stran padají prudce stráně k Hadovce a Úterskému potoku, ze svahů navíc trčí často skalky. Přístup od potoků je tedy velmi obtížný ne-li přímo nemožný. Severní svahy navíc umožňují rozhled daleko do krajiny, takže bylo možné připravit se na blížící nebezpečí daleko dříve, než bylo před branami.

Živoucí akropole

Na ostrohu se zhruba v polovině 8. století našeho letopočtu usídlil slovanský kmen Lučanů, jejichž území sem okrajově zasahovalo. Na celé století se toto místo stalo centrem živého ruchu. Ač se jednalo o menší hradiště s rozlohou jen 3,8 ha, pro místní obyvatele skýtalo dostatek potřebného bezpečí. Ochranu před nepřáteli skýtala mohutná hradba s hlubokým příkopem. Případný nepřítel by musel překonat až 4 metry vysoký val, který byl navíc chráněn kamennými bloky a trámy.

Před branami hradiště vyrostlo také mohylové pohřebiště s domy mrtvých. Do dnešních dní se zde dochovalo 45 mohyl.

Co se stalo během devátého století, že odtud lidé odešli, není doposud jasné. Pravděpodobné je násilné vyplenění hradiště a následné vypálení, které již neumožnilo jeho opětovné zabydlení. Možná však bylo hradiště zapáleno záměrně a jeho obyvatelé se přestěhovali na nedaleký Šipín.

Výlet na celý den

Bezemínské hradiště se nachází uprostřed lesa, jedinou možností jak se sem dostat je pěšky. Nejlepší bude když si na výlet rezervujete celý den a v klidu si projdete celou naučnou stezku Šipín a zajdete i na oblíbenou zříceninu hradu Gutštejnu. Jedná se rozhodně o jednu z nejkrásnějších naučných stezek Tachovska, která je doslova nabitá zajímavostmi. Náročnější terén může být navíc příjemné zpestření i pro děti.

I proto je údolí Hadovky vyhledáváno mnoha lidmi s romantickou duší a setkávají se zde celé generace trampů a turistů z celé republiky.

Vyrazte prudkou stezkou od Hadovky vzhůru na skalnatý ostroh a zastavte se na vyhlídce ukryté v řidkém lesním porostu. Nechte na chvíli plynout myšlenky někam daleko a užijte si nerušený výhled na hrad Gutštejn, který majestátně a tiše vystupuje z hustého lesa.

Autor: Matouš Horáček