Šipín

Osamocená stavení uprostřed lesů jsou opředená pověstmi a jejich malebnost vás jistě okouzlí

Na malém kopečku kousek od Konstantinových Lázní stojí fara, škola, myslivna a kostel. Dohromady nesou název Šipín. Šipín leží na samém kraji okresu Tachov a snad právě proto je mimo centrum zájmu zdejších obyvatel. I přesto je Šipín a jeho okolí velmi zajímavou lokalitou, která je opředena mnoha záhadami a pověstmi.

Pravěké osídlení

Ač dnes působí Šipín tiše a osaměle, v minulosti tomu bylo přesně naopak. Již od pravěku zde měli sídlo lidé. Kopec se strmými svahy, vypínající se do výšky nad údolí Úterského potoka dával místním dobrý přehled o tom, co se děje v okolí. Později zde stálo také slovanské hradiště a život na Šipíně neustal ani s příchodem křesťanství. Na dávné doby upomínají, mimo archeologických nálezů, prastará boží muka a pohanské rituály, které se zde dlouho držely při srpnových poutích.

Kostel svaté Barbory

Šipínský kostel zasvěcený svaté Barboře byl postavený snad počátkem 14. století. Současnou podobu mu ale dala až barokní přestavba z 2. poloviny 18. století. Hlavní oltář zdobí obraz pražského malíře Rudolfa Müllera, který představuje Marii s dítětem. Také obrazy na postranních oltářích (sv. Jan a Nanebevstoupení Páně) jsou dílem téhož malíře. Obzvláštní uměleckou hodnotu měla gotická socha svaté Barbory, která zde byla ještě před 2. světovou válkou.

Zázračný pramen

Pokud navštívíte Šipín, nezapomeňte se zastavit také u krásné dřevěné kapličky a studánky která k ní náleží. Pramen je totiž zázračný! Mladé pasačce zde voda navrátila zrak. V samotné lesní kapli jsou uchovány dvě berly, které tam zanechal poutník, jehož zázračná moc vody zbavila bolesti.

Šipínská škola

Dějiny školy na Šipíně nás zavedou do druhé poloviny 18. století, kdy byl Marií Terezií vypracován „Všeobecný školní řád." Císař Josef II. pokračoval v reformě a nechával rušit početné kláštery, aby získal peníze pro založení nových škol. Za peníze z tohoto fondu byla založena i škola na Šipíně. Do ní docházely děti z blízkých vesnic. Z Rozněvic, Mydlovar a Pakoslavi. První vyučování zde zahájil učitel Witus Schreil.

Z matriky školy se dovídáme další zajímavé informace. Škola byla jednotřídní, jen s jednou učebnou. Zato venku nechybělo ani letní cvičiště, které bylo vybaveno veškerým potřebným nářadím.

Vyhlídka mezi stromy, bunkry a...

Mezi Šipínské zajímavosti musíme vyjmenovat také betonové pevnůstky vybudované na obranu republiky před 2. světovou válkou. Jsou schované v lese podobně jako vyhlídka, na kterou dojdete po červené turistické trase. No a aby těch zajímavostí nebylo málo, tak v údolí kdysi stával hamr, ve kterém se vyráběly zbraně a možná tu najdete také Čertovu pec, jeskyňku ve které se schovávali pastevci při špatném počasí.

Šipín je zkrátka kouzelné místo plné zajímavostí, které se stává jakousi oázou v okolní přírodě. Bohužel je kvůli své špatné dostupnosti téměř neznámé.

Autor: Jan Kindl, Matouš Horáček