Ovčí vrch

Jednou z dominant krajiny kolem Konstantinových Lázní je Ovčí vrch s kaplí a hezkou vyhlídkou

Právě z Ovčího vrchu, který je Krasíkovu rovnocenným krajinotvorným prvkem, si užijete nejkrásnější výhledy na zříceninu hradu Švamberku. Válcovitá kaple pod vrcholem upomíná na smutné události, které vedly k pobytí sedláků z Bezdružic.

Povstání sedláků

Roku 1680 se rozhodli bezdružičtí nevolníci obléci do zbroje a vyrazit na odpor proti vrchnosti. Bojová nálada vládla i u nevolníků plánských, tepelských a toužimských, ti však nakonec do boje nevyrazili.

Po té, co bezdružičtí sedláci vydrancovali místní zámek se rozhodl majitel bezdružického panství Kryštof z Heissensteinu pro odvetný úder. Sedláci se mezi tím uchýlili na Ovčí vrch, kde si snad budovali obranné pozice - nutno podotknout, že na zcela nevhodném místě. To se jim stalo osudným.

Jatka na Ovčím vrchu

Zatímco se nevolníci připravovali na boj, vojáci Kryštofa z Heissensteinu obsadili protější vrchol Krasíkov s ruinami hradu Švamberku a rozestavěli své dělostřelecké pozice. "Bitva" začala v šest odpolene. O bitvu se však vlastně ani nejednalo. Kryštofovo dělostřelectvo z bezpečné vzdálenosti zařídilo krvavá jatka v řadách sedláků. Konečný součet ztrát mluvil za vše. Na straně nevolníků padlo toho večera 49 můžů a 20 bylo zle zraněno. Naproti tomu řady vojáků neutrpěly jedinou ztrátu.

Ostatky povstalců byly pohřbeny 8. - 17. května v Čelivi a Krsech.

Kaple Smrtelných úzkostí Kristových

Na místě, kde proběhlo pobytí sedláků, nechala majitelka panství - Marie Františka z Heissensteinu - vystavět kapli Smrtelných úzkostí Kristových. Pravděpodobně se snažila ulehčit svému svědomí. Kaple byla otevřena roku 1681. Nejedná se tedy o žádnou románskou rotundu, jak se často lidé domnívají.

Pokud kaple stojí opravdu na místě, kde měli své pozice sedláci, nemůžeme se divit, že byly pro vojenské dělostřelectvo snadným terčem.

Krásná vyhlídka

Nedaleko od kaple, kousek pod vrcholem Ovčího vrchu stojí malé odpočívadlo, ze kterého se vám naskytne nádherný výhled do okolní krajiny. Klid a vůně pryskyřice působí jako pohlazení na duši, ať už se zde ocitnete v jakoukoliv denní dobu.

Krajina kolem Konstantinových Lázní skrývá nejednu významnou historickou památku, neodmyslitelně mezi ně patří i Ovčí vrch. Vydejte se vzhůru na kopec, nechte se okouzlit výhledem do krajiny a načerpejte energii z prosluněného svahu.

Autor: Matouš Horáček