Milkov - zaniklá obec

Nad hlubokým údolím hadovky stojí vprostřed pastvin tajemný kruh ze sedmi stromů. Citlivého člověka zde možná přepadne úzkost

Jedna z nejmenších vsí v regionu existovala ještě v 60. letech 20. století, pak se po ní slehla země. Pod vrstvou tlejícího listí a hlíny zmizela historie dlouhá téměř tisíc let. Přijďte a nechte se unést magií místa ukrytého v kopcích.

Prastará ves se ztraceným hradem

První písemná zmínka o nevelké vsi Milkov je již z počátku 12. století, kokrétně z roku 1115, kdy je ves uvedene v tzv. kladrubských falzech. Drobné sídlo s pastevci skotu a zemědělci bylo rodištěm několika významných pánů z rodu Švamberků, kterým patřil nedaleký hrad na vrchu Krasíkov.

Zajímavostí je hrad Milkov zmiňovaný písemně pouze jedinkrát v roce 1413 za vlády Petra Labutě. Hrad byl dlouhé věky považován pouze za bájný nebo snad zaměněný za jiný, protože po něm nebyly žádné památky ani další zmínky. Až po roce 2000 se povedlo Zdeňku Procházkovi lokalizovat pravděpodobné místo, kde hrad stával. Jedná se o ostroh na soutoku Hadovky s Podhájským potokem (potok Peklo). Dodnes se zde zachoval hluboký třímetrový příkop a rozvaliny jakési stavby.

Hrad byl snad zničený za husitských válek. Jak tomu bylo doopravdy se ale možná už nikdy nedozvíme. Veškeré pokusy o archeologický průzkum skončily bez jakýchkoliv nálezů.

Peklo - sídlo loupežníků

Pod Milkovem u Hadovky bývalo sídlo loupežnické bandy, která napadala obchodníky putující po nedaleké stezce do Teplé. Bylo to nepřehledné údolí plné strží o kterém se vyprávělo, že zde sám čert jezdí lovit. Místní se mu tedy vyhýbali velikým obloukem. Loupežnickou bandu se podařilo údajně zdolat až díky Kryštofu Harantovi, který se tu během bouřlivé noci ukryl mezi skalami.

Pověsti o čertu a názvu peklo mají původ pravděpodobně v nejstarších dobách, kdy zde býval pohanský obětní háj tzv. Opferhain - hrůzostrašné obětiště. Zvěsti o běsech ukrytých v lese se pravděpodobně udržely po dlouhá staletí a naháněly místním strach ještě ve středověku.

Zánik vsi

Ještě v roce 1960 žilo v Milkově 20 obyvatel, ale ves už nenávratně vymírala. Od roku 1970 chybí o vsi jakékoliv zmínky a tak nakonec zchátrala a zmizela dočista. Zmizelo tak sídlo, které je dodnes opředené nejedním tajemstvím.

Udělejte si čas na procházku malebným okolím Lestkova a navštivte magický kruh sedmi stromů, které v krajině mlčky hlídají místo, kde stával Milkov. Budete-li mít odvahu vydejte se pak až do samotného pekla.

Autor: Matouš Horáček