Muzeum Českého lesa v Tachově

Nové expozice s množstvím zajímavých exponátů vás názorně provedou přírodou, dějinami i národopisem Českého lesa.

Muzeum Českého lesa má mimo stálé expozice také bohatou nabídku výstav, přednášek, muzejních dní a vlastní publikační činnosti. Speciální vzdělávací programy jsou připravené pro základní a střední školy. Muzeum se nachází v areálu bývalého františkáského kláštera a je situované stranou od centra Tachova.

Dlouhá historie

Budova Muzea má sama o sobě zajímavou historii. Původně křižovnický špitál s gotickým kostelem Máří Magdalény byl františkány v 17. století zdemolován a znovu vybudován jako klášter s barokním kostelem. V Máří Magdaléně jsou dodnes konané pravoslavné bohoslužby. Ke klášteru - Muzeu navíc přiléhá veliká zahrada.

Už v roce 1933 byl učiněn pokus zřídit zde městské muzeum. Z této doby se zachoval exponát kanónu z počátku 16. století a dřevěná socha tachovského ozbrojence. Ta stávala na tachovském náměstí za účelem finanční pomoci obětem 1. světové války.

Od 50. let 20. století začala probíhat soustavná shromažďovací činnost a v roce 1954 pak proběhla první Výstava myslivosti.

Stopy lidí na Tachovsku

Hned v přízemí na vás dýchne kus historie. Nejenže se nacházíte v klášterních chodbách, ale můžete zde objevovat historii v tematické expozici. Vše dokresluje pohled do klášterního dvora, který uchovává sochy a náhrobky datované až do 16. století.

Od osidlování Českého lesa v pravěku postupně dojdete až k dějinám Tachovska do konce 2. světové války. Jistě vás neudiví, že významnou část expozice zaujímá husitství. Husité se u Tachova objevili v roce 1427 a svedli zde jednu ze svých učebnicových bitev.

V patře pak zavítáte do klášterních cel, které hostí rozdělenou expozici národopisu. Bohatě aranžované místnosti vás mile přesvědčí o kreativitě zdejšího folklóru. Na pohovku a křesla, která zdobila měšťanská obydlí, však sedat nesmíte.

Příroda Českého lesa a jeho dávní obyvatelé

V přírodopisné expozici naleznete Tachovsko rozdělené do několika rostlině-zeměpisných celků. Toto rozdělení vám napomůže lépe propojit místa, která znáte s informacemi o jejich geologickém složení, fauně a flóře, chráněných územích a případně také o jejich ochraně.

Kouzelný svět přírody se podařilo zdařile přenést mezi chladné klášterní zdi. Mimo klasických preparátů tu objevíte několik krajinných modelů a akva-terárií s živou přírodou.

Jako bonus na vás čeká bývalá klášterní jídelna neboli refektář a prostorná nově zrekonstruovaná klášterní zahrada.

Máte-li rádi knihy, můžete si nějakou pěknou publikaci zakoupit přímo na pokladně Muzea. Mezi řadou knih s regionální tematikou jsou velmi hodnoté ty o židovských hřbitovech a židovském osídlení v kraji, jejichž výzkum Muzeum provádí.

Neváhejte s návštěvou Muzea Českého lesa, pokud jste jej zatím míjeli a určitě nezapomeňte nahlédnout do jeho programu. Určitě v něm naleznete řadu zajímavých událostí a přednášek.

Autor: Nikola Šáchová