Zřícenina kostela sv. Jana Křtitele

Magická ruina jako z pohádek, která je ukrytá mezi vzrostlými stromy na okraji lesa

Když poprvé objevíte mohutné klenby zaniklého kostela sv. Jana Křtitele, které jsou obklopené košatými korunami stromů, určitě budete překvapení, jak dobře jsou zbytky této stavby ukryté. Ponořme se spolu na chvíli do krátké, ale zajímavé historie tohoto místa.

Barokní kostel v místě starší svatyně

O existenci kostela sv. Jana Křtitele v těchto místech máme doklady již ze 16. století. To co dnes naleznete, jsou ale pozůstatky stavby mnohem mladší. K barokní přestavbě poutního kostela došlo v první polovině 18. století. Zajímavé je, že mimo kostela zde stávalo také několik dalších staveb a opevnění, které zástavbu chránilo. Přestavbu platil majitel plánského panství Václav ze Sinzendorfu a vysvěcena byla kladrubským opatem Josefem Sieberem v roce 1732.

O to, kdo provedl původní bohatou výmalbu interiérů, se vedou spory. Různé prameny uvádějí V. S. Schmidta z Plané ale také Eliáše Dollhopfa.

Brzký zánik

Ačkoliv se jednalo o poměrně rozsáhlou stavbu, sloužil poutní kostel sv. Jana Křtitele svému účelu pouze necelých 50 let. Již v roce 1784 byl uzavřen císařským patentem a roku 1804 zcela opuštěn. To však nijak neodradilo věřící, kteří nadále ke kostelu přicházeli. Z tohoto důvodu byla nařízena demolice stavby, kterou ještě v roce 1830 oddálila přestavba na porcelánku. Tehdy došlo mimo jiné k rozdělení prostoru na více pater (drážky ve zdivu jsou dodnes patrné), zazdění původních oken a vystavění nových, obdélníkových.

Porcelánce Josefa Müllera se však moc nedařilo a roku 1845 svou činnost ukončila. Kostel si následně už nikdo další nepronajal ani nekoupil a tak začal chátrat. Lidé z okolí začali ruinu rozebírat na stavební materiál a tím její chátrání značně urychlili.

Filmové kulisy

Ačkoliv je zřícenina kostela sv. Jana Křtitele od roku 1992 památkově chráněna, došlo díky filmařům v roce 2000 k jejímu dalšímu výraznému poškození. Během svévolné úpravy na "pekelnou sluj" pro pohádku "Z pekla štěstí 2" došlo ke zničení omítek a přemalování zbytků barokních maleb. Následně se také zřítila velká část klenby.

Nechte se unést atmosférou impozantních prostorů zříceného kostela sv. Jana Křtitele a vydejte se na procházku do lesů nedaleko Kočova. Při pohybu v okolí stavby buďte ale nanejvýš opatrní.

Autor: Matouš Horáček