Tvrz v Pernolci

Nádherně zrekonstruovaná středověká sýpka byla vystavěna v místě zaniklé tvrze

Ačkoliv by se z názvu dalo usuzovat, že v Pernolci stojíte u středověké tvrze, není tomu tak. Příkladně zrekonstruovaná a udržovaná kamenná budova obehnaná vodním příkopem nikdy k vojenským účelům nesloužila.

Jak to s tou tvrzí vlastně bylo

Gotická tvrz v Pernolci stávala s jistotou již ve 13. století. Jak vypadala se dnes můžeme pouze domnívat, protože se z ní mnoho nedochovalo. S největší pravděpodobností tvrz vyhořela někdy v 15. století. Před požárem ji naochránil ani mohutný vodní příkop, který ji odděloval od zbytku vsi. Ze zbytků tvrze byla vystavěna čtvercová barokní sýpka.

Sýpka sloužíla vrchnostenskému dvoru, který stál nedaleko. Do dnešních dní se z něho však již nic nedochovalo. V propadlišti dějin skončily také rybníky, které byly součástí opevnění. Z nich zbyl do dnešních dní pouze jediný.

Chátrající tvrz

Renesanční sýpka postupně přišla o svůj vodní příkop a byla během 19. století přestavěna na obytnou budovu. Její majitelé z ní byli vyhnáni za 2. světové války, protože byli jedinými Čechy žijícími v Pernolci. Po skončení války jim byla tvrz znárodněna stejně jako drtivá většina podobných staveb. Díky tomu objekt pomalu chátral a jeho osud byl značně nejistý. Když byla tvrz v restituci navrácena původní majitelce byla již v dezolátním stavu.

Záchrana

Tvrz odkoupili od původní majitelky v roce 2004 Turnerevi, kteří se rozhodl pro rekonstrukci památkově chráněné budovy včetně citlivého obnovení interiérů a zprovoznění vodního příkopu. Díky tomu se povedlo zachránit výraznou architektonickou dominantu, která dává tvář celému Pernolci.

Dnes je tvrz v soukromém vlastnictví a je veřejnosti nepřístupná. Při pohledu na příkladně udržovanou budovu a okolí budete mít jistotu, že se po desetiletích dostala do správných rukou.

Udělejte si výlet do Pernolce třeba při tradiční Pernolecké pouti se staročeským jarmarkem a zastavte se u stavby, která tvoří dominantu vsi již stovky let.

Autor: Matouš Horáček