Poutní kostel svaté Anny (sv. Anna)

Slavné poutní místo je opředeno legendami a dodnes je možná domovem tajemných bytostí

Kostel na vršku nedaleko Plané je nepřehlédnutelnou připomínkou kdysi slavného poutního místa, jež dávalo naději mnoha bohabojným hříšníkům hledajících milost a odpuštění. V dobách, ve kterých se odehrávají mnohé legendy, byla svatá Anna obklopena hustými divokými lesy a jejím jediným sousedem a ochráncem bylo město Planá.

Kostel spjatý s blesky

Historii Svaté Anny můžete podle legendy vystopovat až do 9. století. Tehdy kníže Bohuš, založil Planou a pozval sem české rytíře. Při lovu nedaleko města se v hlubokých lesích strhla živelná pohroma a kníže s družinou se schovali v lovecké chatě na vršku. Do stavení udeřil blesk, chata začala hořet, družina však jako zázrakem přežila.

Na místě lovecké chaty pak nechal Bohuš z Plané vystavět kapli zasvěcenou svaté Anně jako výraz vděku za její ochranu. Místo na kterém kaple stojí však skrývá energii přitahující blesky. V 18. století do ní opět uhodil blesk a kaple shořela. Místo kaple pak na vršku vyrostl barokní kostel.

Blesky se snášely na svatou Annu po celá staletí, kostel však přetrval a i dnes můžete spatřit někdejší slávu interiéru zdobeného sochami a obrazy svaté Anny – matky Panny Marie.

Záhadné bytosti a tajemný pramen

Vydáte-li se na výlet na Svatou Annu, vězte, že navštívíte místo opředené mnoha pověstmi. Ve zdejších lesích kdysi žil poustevník, jenž si vysloužil pověst čaroděje a zaklínače počasí. Dodnes se zde toulá v podobě černě oděného muže, kterého zde lidé potkávají.

Také zde byla již několikrát spatřena Bílá paní. To však nejsou jediné zdejší záhady.

Pod vrchem vyvěral kdysi tajemný pramen, který člověka zbavil všech neduhů. Sjížděli se sem proto poutníci ze širokého okolí, jen aby se z pramene napili. Procesí věřících se k tomuto místu vydávala každoročně z Plané při tzv. anenských poutích.

Pramen je dnes už bohužel vyschlý, ale můžete ho navštívit při procházce kolem panského rybníka. Poslední šlechtičtí držitelé – Nostitzové si před hlavním vchodem nechali vybudovat rodinnou hrobku.

Na půl cesty k pivovaru

V současnosti se na svatou Annu nejlépe dostanete z Plané. Musíte však přejít rušnou silnici. Dobrým nápadem je také procházka, nebo vyjížďka na kole do nedalekého pivovarského městečka Chodové Plané. V tom případě sejděte z návrší k rybníku a dále miřte po žluté trase. U výtečného místního piva se vám bude zajisté nad všemi těmi záhadami lépe přemýšlet.

Navštivte kostel Svaté Anny a vžijte se do představivosti místních lidí, kteří zde po staletí prožívali zázraky a spatřovali záhadné bytosti.

Autor: Nikola Šáchová, Jan Kindl