Mýto

Víska ležící v malebné krajině na hranici Českého lesa má v blízkém okolí řadu hezkých míst, kam můžete vyrazit na výlet

Mýto se nachází 3 kilometry od Tachova a tvoří ho několik domů, které jsou obklopené lesy. Potkáte zde několik zajímavých kamenických děl sochaře G. Böhma a také starý mlýn u potoka. Z pastvin u Mýta je nádherný výhled do údolí Lužního potoka, které bývá nad ránem magicky zalité mlhou.

Historie 

Mýto vzniklo na Zlaté cestě, což byla obchodní stezka směřující z Prahy do německého Norimberku. Nejstarší zmínka o Mýtě je z roku 1555, ale založeno bylo určitě dříve. Od 16. století se v lomech kolem Mýta těžil kvalitní vápenec a v 19. století také stavební kámen. V roce 1938 mělo Mýto 49 usedlostí se 246 obyvateli. Po válce a odsunu Němců se tuto vesnici už nepodařilo zcela dosídlit.

Na začátku 70. let minulého století probíhaly v kamenolomu u Mýta intenzivní odstřely. Z kamení se stavěla sypaná hráz vodního díla Lučina, která leží asi 1 kilometr severně od Mýta. Dnes se již v Mýtě kámen netěží, místo toho je zde důležitý podnik na zpracovávání dřeva.

Kamenné památky v Mýtě a okolí

Na cestě z Tachova do Mýta potkáte u silnice smírčí kříž. Podle pověsti upomíná na dvě dívky, které se zde navzájem posekali srpy, protože byly zamilované do stejného mládence.

U návesního rybníčku naleznete další pěkné kamenné památky od význameného sochaře George Böhma. Přímo u silnice na hrázi stojí socha sv. Jana Nepomuckého, kterou dle nápisu na kameni nechal roku 1831 postavit Michl Zullitz. Nedaleko se nachází také velký kamenný kříž.

Vodní mlýn z 18. století

Západně od vsi stojí barokní mlýn pocházející z roku 1788. K mlýnu přiléhá pila, která doposud ukrývá původní strojní vybavení. U vstupu do areálu roste chráněný strom javor klen, který je výjimečný svojí impozantní mohutností. V jeho stínu se tyčí kamenná boží muka.

Lezení v bývalém kamenolomu

Kamenolom u Mýta je pro tachovské horolezce nejbližší místo, kde mohou lézt v přírodě. Lom se nachází na severním svahu Mýtského kopce. Na největší stěně v lomu naleznete kolem 5 nepopsaných cest, na kterých jsou rozmístěné borháky. Jak by ale řekli lezci, je to pěkný "hlaďas" a všechny cesty jsou docela obtížné. Pokud se chcete rozlézt na něčem jednodušším, tak o něco víc vpravo je v lese schovaná ještě jedna menší stěna, která ale nemá pevné jištění.

Záhadná jeskyně

Několik stovek metrů severněji od kamenolomu se v lese schovává majestátní skála se zatopenou jeskyní. Ona je to tedy spíše stará šachta, to ale na romantice místu neubírá. Když sestupíte dolů k vodní hladině, všimnete si, že vám i za teplého dne začne jít pára od pusy a na těle pocítíte chlad. Voda je tu tak ledová, že se na ní někdy objevuje led i v létě. Až zblízka zjistíte, jak moc je jezírko pod skalou hluboké.

Projděte se vesnicí Mýto a pokochejte se jedinečným výhledem na Milíře a okolní patviny. Vydejte se do starých lomů, odkud se po krásné pěšině v lese dostnete až k přehradě Lučina.

Autor: Mariana Šatrová